Digitala verktyg för jämställdhet och inkludering

JohannaAnslagstavla

I rapporten studeras exempel på digitala verktyg för jämställdhet och inkludering som utvecklats i Sverige. Syftet är att öka kunskapen om hur sådana kan utformas, spridas och användas på ett sätt som bidrar till reell och hållbar förändring i organisationer och samhälle.

Rapporten finns på www.ltu.se/inkluderingsverktyg