Innovationsrådgivare till Innovationskontoret inom Örebro Universitet Holding AB

JohannaAnslagstavla

Innovationskontoret inom Örebro universitet Holding AB söker en innovationsrådgivare samt en innovationsrådgivare inom området Life Science för tillsvidareanställning, heltid.

Innovationskontoret stödjer anställda och studenter med rådgivning kring innovationer och nyttiggörande. Kontoret har sin organisatoriska tillhörighet i Örebro universitet Holding AB.

Ansök senast

Innovationsrådgivare

Se hela annonsen här >>

Vi söker en innovationsrådgivare med entreprenöriell och akademisk bakgrund som brinner för att utveckla idéer. Du arbetar bland annat med att stödja och inspirera anställda och studenter att utveckla och nyttiggöra idéer.

I arbetet ingår att söka och identifiera idéer från Örebro universitets forskare, studenter och övrig personal som kan leda till nyttiggörande utanför akademin. Du kommer att ha en utåtriktad, kreativ roll med många kontaktytor både internt inom universitetet och externt. Du ingår i ett team som har liknande arbetsuppgifter och därför är förmåga till lagarbete ett krav för att nå bästa möjliga resultat. Du arbetar med innovationsrådgivning i hela nyttiggörandeprocessen, med planering och utveckling av arbetsområdet.

Du förväntas anordna inspirations- och kunskapshöjande aktiviteter för forskare, doktorander och studenter som relaterar till nyttiggörande och innovation och du är delaktig i att utveckla processer och metoder för att öka möjligheter till kommersialisering/nyttiggörande av forskningsresultat. Du verkar utåtriktat utanför akademin för att sprida kunskap som är uppkommen inom universitetet och medverkar i olika nätverk inriktade på samverkan mellan universitetet och omgivande samhälle.

Innovationsrådgivare inom området Life Science

Se hela annonsen här >>

Vi söker en innovationsrådgivare med entreprenöriell och akademisk bakgrund som brinner för att utveckla idéer. Du arbetar bland annat med att stödja och inspirera anställda och studenter att utveckla och nyttiggöra idéer. Idéerna kommer att vara av olika karaktär, då universitet har mycket stor bredd på sin verksamhet men denna tjänst har ett fokus på Life Science området.

I arbetet ingår att söka och identifiera idéer från Örebro universitets forskare, studenter och övrig personal som kan leda till nyttiggörande utanför akademin. Du kommer att ha en utåtriktad, kreativ roll med många kontaktytor både internt inom universitetet och externt. Du ingår i ett team som har liknande arbetsuppgifter och därför är förmåga till lagarbete ett krav för att nå bästa möjliga resultat. Du arbetar med innovationsrådgivning i hela nyttiggörandeprocessen, med planering och utveckling av arbetsområdet.

Du förväntas anordna inspirations- och kunskapshöjande aktiviteter för forskare, doktorander och studenter som relaterar till nyttiggörande och innovation och du är delaktig i att utveckla processer och metoder för att öka möjligheter till kommersialisering/nyttiggörande av forskningsresultat. Du verkar utåtriktat utanför akademin för att sprida kunskap som är uppkommen inom universitetet och medverkar i olika nätverk inriktade på samverkan mellan universitetet och omgivande samhälle.