Kick off för projektet: Plattform för samverkansstödet inom studenters entreprenörskap

JohannaAnslagstavla

Tillväxtverket har i uppdrag att främja och samordna entreprenörskap vid högskolor och universitet.

Sveriges lärosäten arbetar på olika sätt med att inspirera och främja entreprenörskap bland studenter.
Det finns många erfarenheter inom detta område där lärosätena skulle kunna stötta och lära av varandra.
Genom ett närmare samarbete med lärosätena önskar Tillväxtverket kunna bidra till områdets utveckling.

Träffen arrangeras av Örebro universitet tillsammans med UniLink och SNITTS och du bjuds nu in till en uppstartsträff med syfte att stärka samarbetet kring studenters entreprenörskap i Sverige.

Eftermiddagen kommer att bestå i två workshopar där SNITTS leder den ena. Workshopen syftar till att diskutera nästa steg i det projekt som SNITTS driver under 2020 som syftar till, bland annat, att kartlägga de metoder och verktyg som används för att främja studenters entreprenörskap.


Tid:
torsdag 30 januari 2020, kl. 10.00 – 15.00

Plats: Freys hotell, Bryggargatan 12, Stockholm


Läsa mer om program och anmälan, frågor på
 https://www.oru.se/samverkanstodet

Varmt välkommen!