Malmö universitet söker Innovationsrådgivare

JohannaAnslagstavla

Malmö universitet söker nu två innovationsrådgivare:

 1. Denna anställning har inriktning att ge stöd till medarbetare och studenter vid fakulteterna
  Hälsa och Samhälle
  och Odontologiska fakulteten
  Läs mer om tjänsten här >>
 2. Denna anställning har inriktning att ge stöd till medarbetare och studenter vid fakulteterna
  Kultur och Samhälle 
  och Lärande och Samhälle
  Läs mer om tjänsten här >>

Som innovationsrådgivare arbetar du bland annat med att stödja och inspirera medarbetare och studenter att utveckla och nyttiggöra idéer.
I arbetet ingår att söka och identifiera idéer från Malmö universitets forskare, studenter och övrig personal som kan leda till nyttiggörande utanför akademin. Du kommer att ha en utåtriktad, kreativ roll med många kontaktytor både internt inom universitetet och externt. Du ingår i ett team som har liknande arbetsuppgifter och därför är förmåga till teamarbete ett krav för att nå bästa möjliga resultat. Du arbetar med innovationsrådgivning i hela nyttiggörandeprocessen, med planering och utveckling av arbetsområdet.
Du förväntas anordna inspirations- och kunskapshöjande aktiviteter för forskare, doktorander och studenter som relaterar till nyttiggörande och innovation och du är delaktig i att utveckla processer och metoder för att öka möjligheter till kommersialisering/nyttiggörande av forskningsresultat. Du verkar utåtriktat utanför akademin för att sprida kunskap som är uppkommen inom universitetet och medverkar i olika nätverk inriktade på samverkan mellan universitetet och omgivande samhälle