MAU Innovation söker projektledare

JohannaAnslagstavla

Anställningen är placerad vid Mau Innovation som är en enhet inom Universitetskansliet vid Malmö universitet. Tjänsten som projektledare har en inriktning mot innovationsmiljön Storm. https://storm.mah.se

Mau Innovation har som uppdrag att arbeta för att medarbetare och studenter ska ges färdigheter och förutsättningar att identifiera, initiera och leda förändrings- och innovationsprocesser samt tillgängliggöra sina resultat. Enheten ska ge stöd till medarbetare och studenter i arbetet med att tillvarata kunskapstillgångar genom nyttiggörande och innovation och vidare inspirera och främja utvecklandet av kreativitet, idéer, innovationskraft och entreprenörskap för samhällsutveckling. Vid enheten har vi bl.a. vårt innovationskontor och vår innovationsmiljö Storm. Malmö universitets utbildning och forskning sker i nära samarbete med olika aktörer i vårt samhälle och tar därmed utgångspunkt i samhällets kunskapsbehov och utmaningar. Vi samarbetar med privat näringsliv, offentlig sektor och idéburna organisationer och det innebär att Malmö universitet har en bred och inkluderande syn på utveckling och innovation.

Innehåll och arbetsuppgifter
Som projektledare är du ansvarig för bokningar av aktiviteterna i vår innovationsmiljö Storm. Det innebär administration av arbetet inför, under och efter genomförd aktivitet.

Vid Mau Innovation anordnas inspirations- och kunskapshöjande aktiviteter för forskare, doktorander, övrigt anställda och studenter. För dessa kommer du att arbeta med att leda och utveckla workshops, idéutvecklingsprocesser samt bidra till, att innovationsmiljön Storm är den kreativa miljö vi skall ha för att bidra till nyttiggörande av kunskapstillgångar från Malmö universitet. På innovationsmiljön Storm arbetar vi också med idéutvecklingsprocesser i samarbete med externa samarbetspartners för att lösa gemensanna samhällsutmaningar.

Mau Innovation skall vara en samlande nod för nyttiggörande och innovation/social innovation som bidrar till att Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutvecklingen

Du är också delaktig och bidrar i det arbete som sker inom Mau Innovations verksamhetsuppdrag och mål i sin helhet. I Mau Innovation ingår också vårt innovationskontor.

 

Sista ansökningsdatum:2020-10-02.
Tillträde: 2020-11-01 eller enligt överenskommelse.

Läs mer och ansök här.