Ny rapport och verktygslåda: Kunskaper och verktyg för att driva social innovation

JohannaAnslagstavla

Nu lanseras en vetenskaplig rapport och digital verktygslåda för att driva sociala innovations-processer/projekt. De bygger på erfarenheterna från tio projekt som finansierats inom Vinnovas satsning på innovationslabb för social inkludering. Rapporten och verktygslådan finns på www.ideellarena.se/att-driva-sociala-innovationsprojekt