Nytt koncept: Framtidsformande innovationsstöd för hållbara lösningar

JohannaAnslagstavla

För att stötta utvecklingen av nytänkande lösningar på samhällsutmaningar och globala hållbarhetsmål har ett koncept för framtidsformande innovationsstöd utvecklats i samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. Konceptet fungerar som en vägvisare för innovationsfrämjare i stöttningen av sociala innovationer och ökad social hållbarhet i alla sorters innovationer. Konceptet finns på www.framtidsformande.se

Framtagandet av konceptet har letts av Luleå tekniska universitet med finansiering från VINNOVA och genomförts i samarbete med Kontigo, Swedish Incubators & Science Parks (SISP), Swedish Network for Innovation & Technology Transfer Support (SNITTS), Mötesplats social innovation (MSI), Sveriges kommuner och landsting (SKL), Coompanion Nord, LTU Business, Högskolan i Halmstad och Chalmers tekniska högskola.