SNITTS, SISP, FUHS och S3-piloten i samarbete för gemensam grundutbildning

JohannaAnslagstavla

Loggor samlat

I februari i år var det dags för det sista steget i SISP, FUHS, S3-piloten och SNITTS pilot för att ta fram en gemensam grundutbildning för aktörer i det akademinära innovationsstödsystemet.

Utbildningen genomfördes av Lena Holmberg, IMCG, Hanna Wiljebrand, Create och Ana-Maria Popescu, Göteborgs universitet. Charlott Galant, Patent- och registreringsverket samt Martin Harbäck, Science Park bidrog med sin kunskap i två separata block.

– Samverkan är nyckeln i innovationsstödsystemet i Sverige och har bidragit stort till våra framgångar inom innovation och tillväxt. Men nu måste vi ta till nya grepp för att kunna adressera hållbarhetsutmaningarna. Med denna nya utbildning ger vi nyanställda en kickstart. Vår förhoppning är att de med utbildningen i ryggen snabbt ska kunna bidra till utvecklingen, säger Johanna Edborg, kansliansvarig på SNITTS.

Under 2017 lades grundstenarna för ett närmare samarbete mellan Swedish Incubators & Science Parks (SISP) tillsammans med Föreningen för Universitetsholdingbolag (FUHS) och Swedish Network for Innovation & Technology Transfer Support (SNITTS) samt i samverkan med S3-piloten på Tillväxtverket.

pilot_mars
I mars 2019 samlades representanter från hela det akademinära innovationsstödsystemet för att under två dagar diskutera vilka våra gemensamma utmaningar är och hur vårt behov av kompetensutveckling ser ut. Det tydligaste behovet som framkom under pilottillfället var att skapa en gemensam grundutbildning med flexibla påbyggnadsutbildningar som anpassas efter respektive organisation och behov.

Detta ledde till att pilotgruppen på nytt bjöds in, denna gång för att delta på samt utvärdera och utveckla den grundutbildning som tagits fram i projektgruppen.  Vi hoppades på en stor delaktighet från deltagarna och vi blev inte besvikna. Energin och engagemanget från deltagarna var stort och vikten av att lära känna personer från andra organisationer upplevdes som mycket stark.

pilot feb_3 pilot feb_4
Formatet var en högst interaktiv utbildning där deltagarna med hjälp av föreläsarna diskuterade frågor som vad är min roll i systemet till vilka är de mest centrala verktygen för min organisation. Det blev två intensiva och roliga dagar där alla föreläsningsdelar och gruppuppgifter till slut knöts samman i den hemuppgift som deltagarna fick med sig. Där deltagarna själva ska sätta inputen från utbildningen i sin kontext på hemmaplan. Hur ser det ut i organisationerna, vilka samarbeten finns, vilka möjliga samarbeten skulle kunna finnas och vilka är de andra aktörerna i närområdet?

Utbildningen var mycket uppskattat av deltagarna.

 – Ett måste för alla inom innovationsstödsystemet! som en av deltagarna uttryckte det.

Efter en del mindre justeringar i upplägget ser vi nu fram emot att arrangera utbildningen igen till hösten. Är du intresserad av delta i utbildningen? Läs mer här

Målsättningen är att grundutbildningen ska vara en årligen återkommande utbildning i SNITTS kursutbud riktad mot medarbetare i våra gemensamma miljöer.

Sist min inte minst, ett stort tack till alla engagerade och kloka deltagare i pilotgruppen!