RISE söker chef för sitt Innovationskontor

JohannaAnslagstavla

RISE är inne i en stor förändringsprocess där 3 institutkoncerner har samlats i en ny koncern. Det innebär att vi kan erbjuda kompetens och synergier mellan fler spetsområden och branscherfarenheter från många sektorer. RISE verksamhet bedrivs i 6 operativa divisioner och stöds av koncerngemensamma funktioner. Vår koncerngemensamma funktion för Marknad och Affärsutveckling är i en uppbyggnadsfas och går in en spännande fas på vår resa som Sveriges nya institutsektor.

RISE Marknad och Affärsutveckling har som uppgift att säkerställa att koncernen ökar sin effektivitet mot marknaden vad gäller vårt erbjudande idag och såväl som morgondagens erbjudande. Det gäller i synnerhet utvecklingen av vårt tvärdisciplinära erbjudande och framtida innovationsinfrastruktur för att möta näringslivets och samhällets utmaningar.

En del av vår Marknads- och Affärsutvecklingsfunktion är RISE Innovationskontor som i huvudsak har fyra ansvarsområden:

  • Koordinera nuvarande och utveckling av det framtida erbjudandet vad gäller innovationsledningstjänster för näringsliv och offentlig sektor, inklusive öppen innovation
  • Utveckla förutsättningarna för våra medarbetare att utveckla fler roller och typer av tekniska och icke-tekniska insatser av betydelse i teknologiska innovationssystem
  • Koordinera våra insatser för att vidareutveckla en vetenskaplig förståelse för institutens roll i innovationssystemet och innovationspartnerskap
  • Koordinera strategisk samverkan med externa parter med kompetenser inom innovationsledningsprocesser och om innovationssystemet

 

I rollen som Chef för RISE Innovationskontor kommer du att planera och leda utvecklingen av Innovationskontorets strategisk insatser. Du säkerställer att funktionen utvecklas och bedrivs enligt de mål, planer, riktlinjer och beslut som fastställts.

Läs mer här: https://www.mercuriurval.com/sv/Countries/Sweden/Jobb/En-annons/?ad=48119