Stockholms universitet söker Gruppledare inom Innovationskontoret

ThomasAnslagstavla

Samverkansavdelningen är en avdelning inom den centrala universitetsförvaltningen. Här arbetar ett 90-tal medarbetare organiserade inom tre sektioner och ett administrativt kansli. Avdelningen ska vara en tydlig ingång för de externa parter som på olika sätt samverkar med Stockholms universitet och ska bidra till att stärka nyttiggörandet av universitetets forskning och utbildning. Avdelningen ansvarar bl.a. för universitetsövergripande kommunikation, utveckling av processer och metoder för samverkan, Innovationskontoret, alumnfrågor, akademiska högtider och konsten vid universitetet.

Anställningen som gruppledare är placerad på Innovationskontoret vid Sektionen för externa relationer. Sektionen stödjer och utvecklar universitetets samverkan med omgivande samhälle. Inom sektionen finns dessutom integrationsprojektet Korta vägen.

Läs mer och ansök