Stort intresse för jämställdhetsprogram inom innovation

JohannaAnslagstavla

The yes way
På bilden: Melina Bergström och Sara Mpumwire. Foto: Olivia Arte

Den andra omgången av The Yes Ways jämställdhetsprogram lockade sökande från inkubatorer och science parks över hela landet. The Yes Way verkar därmed fått gehör för sitt arbete för jämställdhet och inkludering i en annars likriktad och mansdominerad bransch.

-Vi ser fler och fler organisationer som förstår vikten och vinsterna med jämställdhet och inkludering. Att förstå och erkänna att en inte har lyckats, och göra något åt det är ett steg framåt. Att agera, avsätta medel och arbeta tillsammans med andra för förändring är ett steg till, säger Melina Bergström, programansvarig för The Yes Way.

2020 års ansökan om deltagande i The Yes Ways program nådde nya nivåer med femton organisationer som sökte en av de sex eftertraktade platserna. I augusti startar det processbaserade programmet tillsammans med LU Innovation (Lunds Universitet), High 5, Region Värmland, Uppsala Innovations Center (Uppsala Universitet), Företagsfabriken och Wargön Innovation. Programmet fortlöper under två terminer och bygger på beprövade metoder och kunskaper kring jämställdhet och inkludering som förmedlas genom individuell coaching och via erfarenhet och kunskapsutbyte mellan deltagande organisationer.

-Med hjälp av konkreta verktyg och professionell coachning har vi ökat vår kompetens väsentligt och jämställdhet är nu en självklar del i vårt teams dagliga arbete. Jag rekommenderar starkt andra aktörer inom innovationssystemet att genomgå programmet, det borde vara obligatoriskt för alla som får någon form av offentligt stöd, säger Ola Andersson, VD på Ideon Innovation.

Förutom programmet bistår The Yes Way med individuell processledning, metoder, coaching och löpande aktiviteter. På webbplatsen finns även en materialbank för alla som är intresserade av att gå med i nätverket och arbeta på egen hand. Målet är att ge praktiska metoder och verktyg till innovations och företagsfrämjare för bättre kunna ta tillvara på den potential och innovationskraft som finns i landet.

The Yes Way programmet leds 2020-2021 av Melina Bergström och Sara Mpumwire tillsammans med externa experter, forskare och inspiratörer som löpande tas in i programmet.

För mer information kontakta: Melina Bergström, 0737-062803, hey@theyesway.se

 


 

Om The Yes Way

The Yes Way arbetar för ett jämställt och inkluderande innovationsfrämjande.

The Yes Way erbjuder beprövade verktyg som ska ge fler människor möjlighet att vara en del av samhälls- och teknikutvecklingen oavsett kön, ursprung, ålder eller funktionsvariation. Något som i sin tur ger utrymme åt nya och annorlunda innovativa lösningar, kompetenser och företagsformer.

The Yes Way riktar sig i första hand till Sveriges science parks och inkubatorer för att de, genom nya metoder och arbetssätt, ska bli bättre på att ge stöd åt en bredd av entreprenörer och därmed skapa ett mer jämställt och inkluderande innovationssystem. Insatserna sker bland annat genom individuella stödinsatser, konferenser, och ett längre dialogprogram som löper över två terminer.

The Yes Way har initierats och letts av Ideon Innovation och har utvecklats under 2018-2020 mellan flera innovationsfrämjande miljöer, Ideon Innovation, Bizmaker, Venture Lab, SSE Business Lab , Movexum, Blekinge Business Incubator, Peak Region och Jämställd Utveckling Skåne. Initiativet har under projektperioden finansierats av VINNOVA, Ideon Innovation, Europeiska utvecklingsfonden och Tillväxtverket.