Licensing in a University context

Med start i december 2018 erbjuder SNITTS ett utbildningspaket i tre steg på avancerad nivå. Utbildningspaketet är framtaget för rådgivare som arbetar med licensiering idag och/eller vill jobba med licensiering i närtiden. Det passar även dig som har jobbat med licensiering i industrin och som vill utforska hur man kan balansera kommersiellt tänk med sin roll i en offentlig miljö.

Licensiering är en metod för nyttiggörande av forskningsresultat som är ett bra komplement till de verktyg som används i Sverige idag. Genom att addera detta verktyg vill vi på sikt skapa mer nytta i samhället.

Utbildningspaketet är framtaget av SNITTS i samarbete med ASTP och andra internationella aktörer.

För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen så rekommenderar vi er att delta vid alla tre utbildningstegen. Men om du önskar går det självklart bra att endast delta vid enstaka tillfällen. Utbildningsstegen är framtagna i pedagogisk ordning och vi rekommenderar att man börjar med steg ett.

 1. Context to Licensing in a University Environment
  3-4 December 2018
 2. ASTPs Technology Licensing
  23-25 January 2019
 3. Masterclass Negotiations and Masterclass Agreement Language
  2019

Anmälan öppnar inom kort.

Kostnadsuppgifter kommer inom kort.

 Aims and objectives

An advanced level, three-step professional development program designed to provide delegates with practical skills and knowledge applicable to licensing of academic intellectual property into industry. The courses will be highly interactive, based on group work and case studies, and will help delegates explore the role a University (and its associated support system) can take in balancing commercial and public good objectives in seeing impact delivered from intellectual property arising from publicly-funded research.

Step 1: Context to Licensing in a University Environment

Organisers: SNITTS and ASTP
When: December 3-4 2018 (lunch to lunch), location: Sweden
Trainers: Jeff Skinner, London Business Scool and Peter Deakin, Chalmers

Learning Objectives:

 • How to define a value proposition based on a range of assets
 • How to define a TTO service offering that is attractive to the researcher base
 • How to professionally manage an intellectual property portfolio and why it matters
 • How commercial and public good objectives can be successfully balanced

Topics:

 • Sources of competitive advantage
 • The TTO as service provider
 • Professional management of IP
 • Shaping the commercial deal

Step 2: Technology Licensing

Organisers: ASTP, see: www.astp-proton.eu/events/training-courses-2/technology-licensing
When: January 23-25 2019, location: Sitges, Barcelona, Spain

Learning Objectives:

 • How to market technologies to attract and secure potential licensees.
 • How to value Intellectual Property including patents to prepare for a negotiation.
 • How to negotiate a licence. Tips to minimise roadblocks and close favourable deals.
 • How to manage licences post signature including collecting royalties and running audits.
 • What to do when things go wrong?
 • How to negotiate licences to ensure a win-win.

Topics:

 • Marketing Intellectual Property
 • Valuing Patents and other IP
 • Negotiating a Licence
 • Post deal management
 • Handling difficult situations

Step 3: 2 x Masterclasses (Negotiations and Agreement Language)

Masterclass 1: Negotiations

Organisers: SNITTS
When: tbc 2019 (lunch to lunch), location: in Sweden
Trainer: Robert Marshall, Robert Marshall & Associates

Learning Objectives:

 • How to define win-win deals, and use a ‘principled’ negotiation methodology
 • How to manage and adapt your style in a negotiation
 • How to plan a negotiation and understand ‘the other side’
 • How to recognize the negotiation tricks that other people sometimes use

Topics:

 • Understanding the essence of a wise deal
 • Understanding your approach to negotiation
 • Planning a negotiation
 • Negotiating with difficult people and dealing with conflict

Masterclass 2: Agreement Language

Organiser: SNITTS
When: tbc 2019 (lunch to lunch), location: in Sweden, tbc

Learning Objectives:

 • How to share balance future research freedom and sharing value with a licensee
 • What can go wrong when defining licence field definitions
 • How to understand when to use different grant clauses
 • The impact that grant clauses can have on a commercial licensee

Topics:

 • Defining the field of a commercial licence
 • To patent broadly and licence more narrowly OR to patent narrowly and licence broadly/sell?
 • A toolkit of grant clauses and when to use them