september, 2017

tor21sep - 22sep 2109:30sep 22Innovation by Collaboration 201709:30 - 15:15 (22) 7A Odenplan

Detaljer

”Innovation by Collaboration”, IbyC, är SNITTS årskonferens som hålls med syfte att skapa, utöka och effektivisera korskopplingar mellan organisationer som arbetar med kunskapsutbyte och nyttiggörande av forskning.

Under konferensen finns möjlighet att träffa kollegor, internationella experter och beslutsfattare. Mellan seminarier, workshops och ledande talare finns det gott om utrymme för utbyte av erfarenheter och kunskaper. Passa på att utveckla ditt nätverk!

Under konferensens första dag fokuserar vi på Sverige och en stor del av dagen vigs åt en workshop kring hur vi i Sverige ska maximera vår innovationsförmåga. Interaktion och delaktighet från er som deltagare är avgörande och vår förhoppning är att ni ska hitta nya samarbetsmöjligheter och få input till pågående projekt. Så, kom och bidra med din erfarenhet och kunskap!

Den andra dagen vidgar vi vyerna och gör en omvärldsspaning, både nationellt och internationellt. Vi bjuder på en spännande blandning av best practise, konkreta verktyg och inspiration inom ämnen såsom studentinnovationer, impact och gränsöverskridande samverkan. Medverkar gör bland andra representanter från OECD, Vertigo Ventures och Athena Institute.

Mer information: www.innovationbycollaboration.se

Tema: Innovativa processer för nyttiggörande av kunskap
Var och när? 21-22 september 2017, 7A Odenplan i Stockholm

Tid

21 (Torsdag) 09:30 - 22 (Fredag) 15:15

Plats

7A Odenplan

Odengatan 65, Stockholm

Organiserat av

SNITTSinfo@snitts.se