augusti, 2019

mån26aug11:00- 16:00SIG IN-möte11:00 - 16:00 Lunds universitet

Detaljer

Varmt välkommen till SIG IN möte!

Anmälan hittar du här >>

Agenda SIG Innovations Information

 1. Genomgång av förra mötets anteckningar inklusive uppföljning av actions
 2. Bibliometri, patentlandskapsanalyser som en del av roadmapping inför forskningssatsningar, rekryteringar etc.
  1. Vad gör vi?
  2. Hur skulle ett ”white paper”  se ut för vad borde göras?
  3. Skissa på lämplig policy för användandet av innovationsinformation.
 3. Kings College, Periodic Table verktyg; diskussion kring möjliga versioner för innovationsinformation
 4. Verktyg med mera; fortsättning av inventeringen.
 5. AOB
 6. Nästa möte

Om SIG IN: Inom ramen för innovationsarbete både vid lärosäten, annan offentlig sektor och i näringslivet finns ett behov av olika typer av information för besultstöd. Denna information, som generellt benämns innovationsinformation,  inkluderar bland annat patentinformation, forskningsinformation, statistik och marknadsinformation. I den tidiga innovationsfasen är denna typ av information av stor vikt för att kunna göra underbyggda vägval gällande etablering av position, värdering av tillgångar, hur tillgångar kan positioneras med mera. I SIG INnovationsinformation vill vi skapa tydlighet kring detta behov, ha konkret erfarenhetsutbyte men även skapa verktyg för innovationsverksamheter i tidig fas.

För mer information om Special Interest Groups (SIG), se här >>

Tid

(Måndag) 11:00 - 16:00

Organiserat av

SNITTSinfo@snitts.se