januari, 2019

ons23jan - 25jan 2309:00jan 25Training Program: Licensing in a University ContextStep 2: ASTP Training course; Technology Licensing09:00 - 13:00 (25) Sitges, Spain

Detaljer

ASTP Training course; Technology Licensing är steg 2 i ett utbildningspaket i fyra steg på avancerad nivå som SNITTS har tagit fram i samarbete med ASTP.

Utbildningsstegen är framtagna i pedagogisk ordning och vi rekommenderar att man börjar med steg ett. Läs mer om hela utbildningspaketet här >>

Organisers: ASTP, see: www.astp-proton.eu/events/training-courses-2/technology-licensing
When: January 23-25 2019, location: Sitges, Barcelona, Spain
CE-points: 18

Registry >>

Learning Objectives:

 • How to market technologies to attract and secure potential licensees.
 • How to value Intellectual Property including patents to prepare for a negotiation.
 • How to negotiate a licence. Tips to minimise roadblocks and close favourable deals.
 • How to manage licences post signature including collecting royalties and running audits.
 • What to do when things go wrong?
 • How to negotiate licences to ensure a win-win.

Topics:

 • Marketing Intellectual Property
 • Valuing Patents and other IP
 • Negotiating a Licence
 • Post deal management
 • Handling difficult situations

 

Tid

23 (Onsdag) 09:00 - 25 (Fredag) 13:00

Organiserat av

ASTP