Utvald bild IBYC

Varmt välkommen till höstens viktigaste mötesplats för innovationssystemet!

Trots det rådande läget i världen hoppas vi att vi återigen ska få samla representanter från hela det akademinära innovationssystemet  för två dagar av erfarenhetsutbyte, inspiration och nätverkande med nationella kollegor!

Under temat ”Hållbart nyttiggörande” får vi ta del av spännande key notes, fantastiska exempel från innovationsvärlden och framför allt diskutera och utbyta erfarenheter med konferensens deltagare.

Ta del av exempel på hur vårt nationella system bidrar till en mer hållbar värld och vilken skillnad ett starkt innovationssystem kan göra i den kris vi befinner oss i. Vilka värdefulla erfarenheter och insikter kan vi dela med varandra? Inspireras och få en inblick i vad som sker inom hållbart nyttiggörande, både nationellt och i andra delar av världen.

Innovation by Collaboration, SNITTS årskonferens, har arrangerats varje år sedan 2009 på aktuella teman som skapar värde och meningsfulla möten för alla som verkar i det akademinära innovationssystemet.

Hoppas att vi ses i september, varmt välkommen!

Anmäl dig nu!

Medlemmar, missa inte vårt Early Bird-erbjudande som sträcker sig till den sista maj.

Till anmälan