Bli medlem i SNITTS

Årsavgiften är 1000 kr/år och gäller varje påbörjat kalenderår. Medlemskapet är individuellt men kan betalas av organisationen. För att bli medlem fyll i formuläret nedan. Fält med * är obligatoriska uppgifter.

ANVÄNDARE

FAKTURAADRESS

BESÖKSADRESS (Frivilligt)