Erik Forsberg, Uppsala BIO

ThomasMöt en SNITTSare

Forsberg

Hej Erik! 

Berätta kort om din bakgrund
Jag inledde min akademiska bana som mikrobiolog och gick därefter efter en termins medicinstudier vidare som doktorand vid Uppsala universitets medicinska fakultet. Efter disputation jobbade jag två år på Max Plank-institutet för biokemi i Munchen och arbetade därefter som forskarassistent vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet och sedan som tillsvidareanställd forskare vid samma universitets medicinska fakultet. Jag är docent inom medicinskt biokemi vid Uppsala universitet.

Jag gick sedan vidare till näringslivet, bl.a. på Gyros Protein Technologies och sedan till Amersham Biosciences och  GE Healthcare där jag slutade som FoU-ansvarig för det globala tillväxtinitiativet inom cellteknologier.

Vid det här laget hade jag en bred erfarenhet från båda världarna och hamnade då som ansvarig för Uppsala BIO, en del av samverksanstiftelsen STUNS i Uppsala som ägs av de stora lokala och regionala aktörerna.

Berätta om din nuvarande roll som verksamhetschef för Uppsala BIO
Stiftelsen STUNS grundades 1984 och Uppsala BIO är Life Science-benet i denna stiftelse som syftar till att samordna, och ibland driva, olika utvecklingsfrågor i regionen.

Idag driver Uppsala BIO rad insatser vara tre större insatser är; Inom ramen för ett av regeringens fem samverkansprogram etablerar vi ett nytt nationellt center inom bioproduktionsområdet i anslutning till GE Healthcares faciliteter, Testa Center. Uppsala BIO ansvarar, med finansiellt stöd från det strategiska innovationsprogrammet Swelife, för att etablera de externa  processerna vid Testa Center. Vi hjälper också fastighetsägare att utveckla sitt erbjudande för life science industrin, fr.a. vid Uppsala Business Park. Dessutom arbetar Uppsala BIO tillsammans med SKL m.fl. för närvarande med att etablera tydligare spelregler både för företag och vårdgivare för ordnat införande av digitala tjänster och produkter i hälso- och sjukvården..

Vi är en liten organisation – åtta personer på Uppsala BIO och drygt 15 totalt på STUNS. Mitt jobb innebär allt möjligt; administratör, personalchef, kaffekokare, strateg, ta emot idéförslag,  och driva det dagliga arbetet. Det är verkligen ett spännande jobb i en gränsöverskridande område.

Hur jobbar Uppsala BIO med nyttogörande och samverkan?
Eftersom vår uppgift är att vara ett branschkompetent och samordnande nav i regionen är samverkan en naturlig del av vår verksamhet. Vi initierar, katalyserar och lämnar över till andra. Detta innebär att vi hittar samordningsmöjligheter med andra istället för att bygga en egen stor organisation. Vi är alltså marknadskompletterande och tar inte plats om det redan finns. Vi ska komplettera, samverka och samordna. Det finns tendenser till parallella system i stora delar av innovationssystemet – det krävs att alla i systemet arbetar samordnat med tanke på vårt lilla land. Därför arbetar vi också på nationell nivå. Exempelvis är jag ledamot av Governing Board i det strategiska innovationsprogrammet Swelife

Ett exempel jag är särskilt stolt över är finansierings- och stödmodellen BIO-X där vi etablerade ett strukturerat och ”semiindustriellt” arbetssätt regionalt och nationellt för att genom utlysningar finna-, selektera-, finansiera- och stödja proof of concept projekt inom olika behovsområden. Vi genomförde 13 regionala och nationella utlysningar och etablerade baserat på erfarenheterna även Swelifes s.k. hands on modell..

Vilken nytta du ser med SNITTS?
I grund och botten finns ett stort behov av att träffas inom branschen. Det finns ingen annan organisation som knyter ihop innovations- och samverkansdelarna kring framför allt universitet och högskolor på det sätt SNITTS gör. Det finns helt enkelt en stor nytta i ett gemensamt forum för dessa organisationer.

Vad kommer bli ditt bidrag till SNITTS styrelse?
Framför allt är jag djupt förvissad i tanken på att vi behöver nationellt samarbete. Dessutom har jag relativt stor bredd inom Triple Helix och är väl bekant med gränslandet mellan publika och privata aktörer. Branschmässigt har jag min hemvist inom Life Science och hälsa men samtidigt en hel del generisk kunskap som kommit ur detta.