Erik Ronne, VP Innovation, RISE

ThomasMöt en SNITTSare

ERonne

Hej Erik! Berätta kort om din bakgrund

Jag doktorerade i organisk kemi1 994. Därefter tillbringade jag omkring 20 år inom AkzoNobel och arbetade brett, först inom forskning och sedan inom affärsutveckling. Jag startade ett laboratorium för uppdragssynteser, var vice VD för ett analyscenter, var chef för AkzoNobels nanotech-forskning, chef för öppen innovation och sedan global innovationschef för olika affärsområden. Jag landade i institut-sektorn 2015 på SP som chef för öppen innovation och så småningom blev jag Vice President Innovation på RISE.

Berätta mer om din nuvarande roll som Vice President Innovation på RISE

RISE är en bred verksamhet eftersom vi består av fyra hopslagna institutsfamiljer, som i sin tur bestod av ett fyrtiotal branschinstitut. Alla dessa delar av RISE har under åren utvecklat egna erbjudanden inom innovation för externa kunder. Min roll handlar om att hålla ihop det samlade erbjudandet och skapa en konsoliderad och utvecklingsinriktad portfölj. Portföljen är bred och innehåller bl.a. vårt flagship Translucent Innovation, flera workshopserier, innovationsupphandling, tjänsteinnovation och även ren akademisk forskning på innovation. Vårt innovationserbjudande till externa kunder är i regel kopplat till kärnverksamheterna inom teknisk forskning, med fokus på produkt- och tjänsteinnovation. Vi konkurrerar alltså inte med vanliga konsultbolag utan siktar in oss på ett eget erbjudande. Självklart samarbetar vi dock med konsultbolag i branschen. Vi är också aktiva inom innovationscertifiering: vi var med och utvecklade den första personcertifieringen i världen för innovationsledare, och deltar aktivt i arbetet med den nya ISO-standarden för innovationsledningssytem.

Hur har du engagerat dig i SNITTS?

Före dess att jag blev invald i styrelsen har jag deltagit vid ett par konferenser och möten som jag varit nöjd med och haft nytta av. Annars kom jag in i det svenska innovationsstödsystemet med lite av ett magplask, efter att uteslutande arbetat internationell många år, och kände faktiskt inte till SNITTS sedan tidigare. Detta är lite märkligt eftersom det är en så pass viktig organisation.

RISE har ett samarbetsavtal med SNITTS som är rätt och riktigt. Det är många hos oss som behöver stöd, verkligen är intresserade av innovationsstöd och vill använda innovationstjänster som kanal i sin vardag.

Vilken nytta du ser med SNITTS?

Nätverksmöjligheter tror jag är mycket värdefullt för den genomsnittliga, mer seniora, medlemmen. För nya medlemmar är utbildningsprogrammen viktiga och värdefulla.

Hur jobbar RISE med nyttogörande?

Vi arbetar för närvarande på en SME,- testbädds-, och innovationsstrategi som ska förbättra tillgängligheten för vårt erbjudande bland start-ups. Historiskt har vi servat de stora industribolagen. Eftersom dagens tillväxt till stor del finns bland småbolag så är vi angelägna att möta deras behov.

Vad kommer bli ditt bidrag till SNITTS styrelse?

Jag har jobbat i 20 år med innovation, tech scouting och öppen innovation i ett stort industribolag. Då har jag suttit på andra sidan bordet mitt emot TTOs och start-ups och förhandlat. Det perspektivet tror jag kommer vara värdefullt.

Dessutom vill jag, i egenskap av RISE-företrädare, tillgängliggöra vårt erbjudande bredare. RISE ägs gemensamt och är en del av vår gemensamma innovations-infrastruktur. Jag vill att den ska utnyttjas bättre för ett starkare och mer konkurrenskraftigt Sverige.

SNITTS kan dessutom ha nytta av RISE genom att tillgängliggöra RISE erbjudande för bolag som är kopplade till TTO:s runtom i landet. Dessa känner i regel inte till RISE och vilka finansieringsmöjligheter som finns.

Slutligen är öppen innovation mitt kärnområde och en fråga jag gärna skulle driva i styrelsens arbete.