Helena Malmqvist, ABB

ThomasMöt en SNITTSare

Helena Malmqvist

Helena Malmqvist, ursprungligen materialtekniker, arbetar idag som Head External Research Collaborations på ABB och går i bräschen för deras samverkansarbete. Tidigare har hon arbetat inom bland annat skogs- och stålindustrin och sedan 17 år på ABB. Helena har de senaste 8 åren arbetat med samverkansfrågor inom ABB och har även externa engagemang som t.ex. styrelsemedlem i KKS. 

Välkommen till SNITTS styrelse! Vill du beskriva din yrkesroll? 

Jag ansvarar för att samordna ABBs externa forskningsprojekt i Sverige. Jag jobbar mycket med former för samverkan och driver ABBs University Relations-initiativ där vi har format strategiska partnerskap med ett antal utvalda lärosäten. Jag är även aktiv i Teknikföretagens referensgrupp för FoI-frågor, vilket innebär många forskningspolitiska engagemang. Jag är även ABBs globala samordnare för EU-projekt.

Vilken nytta har ABB av samverkan?

ABB samverkar med akademin på en mängd olika sätt och syftet och nyttan kan variera. Ibland är syftet nätverkande eller Technology Scouting eller så kan det vara det faktiska forskningsresultatet vi är intresserade av. I de flesta fall är syftet att få tillgång till kunskap och kompetens, antingen i ett visst projekt eller för framtida samarbeten eller rekrytering.

Du kommer ju från industri-sidan av samverkan mellan samhälle och akademi. Beskriv ett samverkansprojekt du är stolt över.

Det finns många projekt som blivit väldigt bra, men jag skulle vilja slå ett extra slag för mobilitet. Vi har många anställda som är adjungerade eller affilierade till akademin. Deras arbete och det nätverk de bygger upp är alldeles enastående. Jag skulle önska att vi hade fler från akademin här hos oss på ABB.

Vad kommer bli ditt bidrag till SNITTS?

Det jag kan bidra med är industrins syn på samverkan och nyttiggörande av forskningsresultat.