Kennet Henningsson, Blekinge Tekniska Högskola

JohannaMöt en SNITTSare

Kennet Henningsson

Kennet har varit medlem i SNITTS i drygt ett år nu. Ingången var genom BTHs partnerskap Innovationskontor Syd, det var där han hittade till SNITTS.

På vilket sätt är du engagerad i SNITTS?

I egenskap av relativt ny affärsutvecklare på BTH går jag just nu grundutbildningsprogrammets första delar som hittills varit givande och jag planerar att delta på årskonferensen. Dessutom lockar en certifiering som ’Registered Technology Transfer Professionals’ (RTTP) som SNITTS möjliggör på ett smidigt sätt.

Vilken nytta har BTH, som mindre lärosäte, av SNITTS?

För det första av utbildningarna – vi klarar inte av att arrangera dem själv. Större lärosäten kan möjligen göra det själva men inte vi. Informationen som SNITTS tillhandahåller är också värdefull. Organisationen består av ett nätverk av personer med djup kunskap inom specifika frågor och denna typ av spetskompetens är av stor nytta för oss. Omvärldsbevakning inom Tech Transfer är också viktigt – ni är en aktör som kan kondensera och sortera den uppsjö av information som finns där ute.

Ni är ju särskilt duktiga på samverkan och jobbar nära regionala aktörer såsom science parks, inkubatorer och företag. Berätta gärna om ett lyckat samverkansprojekt

Våra studenter på kandidatprogrammet genomför ett 15 poängs projektarbete i olika konstellationer. Mina studenter har under vårterminen totalt genomfört 26000 timmar åt näringslivet i Blekinge och vi har fått mycket positiv feedback. Detta sätt att prova nya tankar och ny problemlösning är till nytta för båda parter. Ett annat projekt som involverade studenter var när ett större företag i regionen höll en innovationstävling för sina anställda. Priset var att handleda 5 studenter som resurser för vidareutveckling av idén.

Ytterligare ett projekt vi genomför just nu är tillsammans med en studentgrupp som vill ta sig an vårdrelaterade infektioner. Där fungerar Högskolan, Blekinge Business Incubator och Blue Science Park som facilitatorgrupp och bollplank för studenternas lösning och stöttar med rådgivning, nätverk och olika möjligheter till finansiering.

Vilka utmaningar står ni inför?

Hitta motivation för innovation och kunskapsspridning både bland studenter och bland personal. Det gäller att se möjligheterna med detta arbete på lång sikt.

Jag vill också slå ett slag för att detta yrke och skill set ska bli mer prioriterat. Det är viktigt att det blir en integrerad funktion i innovationsarbetet snarare än en isolerad funktion.

En annan utmaning påminner om vad som bland annat diskuteras i FoI-propositionen – att samverkansskicklighet ska lyftas fram. En forskare som t.ex. väljer att kliva ur en publicering till fördel för att realisera forskningen och starta bolag kan få negativ påverkan i sin forskningskarriär. Utmaningen är alltså att få folk att gå utanför den förväntade meriteringsplanen.