Lars-Eric Larsson, UU Innovation

JohannaMöt en SNITTSare

SONY DSC

Grattis till årets Diamantpris! Motiveringen innehåller flera av dina åstadkommanden. Är det något du är särskilt stolt över?

Till att börja med var jag inte ensam initiativtagare till AIMday. Projektet kom fram på initiativ av en medarbetare inom Ångström Materials Academy, som jag däremot initierade. Mest stolt är jag nog över att ha varit delaktig i uppbyggnaden av Innovationskontoret i Uppsala. Vi var 3-4 personer som startade 2007 och idag är vi närmare 30. Det har varit en fantastisk utveckling. Dels numerärt och såklart också i termer av ökad efterfrågan på våra tjänster. Från början fick vi tala om att vi fanns och skapa våra egna uppdrag. Nu är det tvärtom – vi får tacka nej till uppdrag. På det sättet är det en fantastisk verksamhet vi byggt upp.

Vad tror du om framtiden för Uppsala innovationskontor?

Jag är övertygad att innovationskontoret, som är en ny företeelse i Uppsala, blir en permanent del av kärnverksamheten. Det är det vi kämpar för och det vi strävar mot. Innovationsdelen ska vara naturligt integrerad i forsknings- och utbildningsverksamheten snarare än vid sidan.

Hur tar ni er dit?

Enda sättet att ta oss dit är att tydligt visa att vi gör nytta och bidrar till utvecklingen av universitet. Att mäta och kommunicera resultat tror jag är viktigt för alla innovationskontor.

Hur jobbar ni med mätning av nytta?

Vi har en bred panel av mätetal. En del är direkta resultat och en del är flödestal och indikatorer i de fall då det kan vara svårt att visa konkreta resultat på kort sikt. Mycket av det vi gör har bäring på längre sikt – vilket vi också kan se på saker vi initierade bakåt i tiden.

Vad ser du som branschens största utmaningar på 5-10 års sikt?

Jag tror återigen att en av de största utmaningarna är förmågan att bedöma och kommunicera värdet av det vi gör. Risken för oss är att fel saker mäts eller att saker mäts för tidigt. Det gäller att skapa tillit och förtroende. Jag minns ett studiebesök på Stanford, som jobbat länge med dessa frågor. Jag frågade om de mäts på kortsiktigt ekonomiskt resultat och fick svaret ”Nej, universitetet är övertygade att vi gör nytta”.

Vad gäller Tech Transfer i allmänhet så har den samma typ av utmaningar som egentligen all ny verksamhet – att skapa trovärdighet och bevisa sin nytta. I Uppsala dröjde det 100 år innan forskningen etablerades . Lyckas vi då på några år etablera innovationsarbete så är det ju bra.

Slutligen – vad ska du ta dig an härnäst?

Jag kommer att arbeta med uppföljningen av AIMday i Brasilien och med ett EU-projekt där vi hjälper bland annat Sydafrikanska universitet att bygga upp sina innovationskontor.