Pia Siljeklint, Lunds universitet Campus Helsingborg

ThomasMöt en SNITTSare

Processed with VSCO with g3 preset

Pia Siljeklint, näringslivskoordinator på Lunds universitet campus Helsingborg och dessutom projektledare för samverkanskonferensen HSS, är en av SNITTS nyaste medlemmar. Hon är utbildad civilekonom och jobbade många år i näringslivet innan hon utbildade sig till lärare och började arbeta inom akademin. På EFL vid Ekonomihögskolan i Lund utvecklade hon skräddarsydda utbildningar baserade på forskningens framkant till att bli relevanta för praktiker. Då insåg hon nyttan med en fot i vardera läger och kunde se fantastiska effekter när det klickade mellan kunden och akademin. Pia är övertygad att detta gränsöverskridande arbete är nyttigt för akademin.

 

Hej Pia! Vilken nytta du ser med SNITTS?

Jag tycker att man får inblick i nya satsningar, rön och exempel. Vi behöver verkligen best practice för att utvecklas genom att förstå hur man gjort på annat håll. Vi som jobbar med samverkan jobbar ofta ganska ensamt och behöver inspiration och ny kunskap. Utbudet är visserligen stort på detta område men behöver kvalitetssäkring. Det gör SNITTS bra.

 

Ge oss en förhandstitt inför årets HSS-konferens

Årets HSS-konferens kommer handla om gränssnittet mellan hållbarhet, entreprenörskap och digitalisering. Värdskapet växlar mellan universitet och högskolor och 2017 är det Campus Helsingborg, Lunds universitet som är värd. HSS står ju för Högskola och samhälle i samverkan och är en konferens som vänder sig till högskolevärlden, näringslivet, offentliga verksamheter och civilsamhället. Syftet är att erbjuda en arena för erfarenhetsutbyte och kontaktskapande mellan dessa aktörer. Samverkan är nämligen en förutsättning för Sveriges utveckling i framtiden! Vi kommer att erbjuda ett upplägg där vi ger utrymme för intressanta exempel och mycket aktivitet för deltagarna. Den 17 maj 2017 drar vi igång de sociala delarna och den 18-19 pågår konferensen.

Håll utkik på www.ch.lu.se/hss-2017 för nyheter om HSS-konferensen.

 

Berätta om din roll som näringslivskoordinator

I grund och botten handlar den om att öka kunskapen om oss och utveckla relationen mellan omvärlden och Campus. Jag är en brobyggare mellan akademin och praktiken. Omvärlden vill nå Campus och vice versa det handlar om att förstå varandras förutsättningar. Traditionen i Helsingborg skiljer sig en del från Lund och det finns därför ett värde i att vi har vår egen samverkan. Campus Helsingborg är uppbyggt genom samverkan på så vis att Helsingborg stad, kommunerna i nordvästra Skåne och andra intressenter från början har drivit frågan om ett universitet i staden och tidigt varit representerade i advisory boards vid olika institutioner på Campus.

 

Beskriv ett samverkansprojekt du är stolt över

Ett exempel som jag är stolt över att vara en del av är en ideell förening som heter Campus Vänner. Den bildades för sex år sedan på initiativ av dåvarande näringslivsdirektören i Helsingborg. Genom Campus Vänner bidrar kommunerna och näringslivet i nordvästra Skåne till att utveckla Campus. Ett starkt Campus är viktigt för regionens utveckling. Genom att exempelvis dela ut stipendier gynnas studenter och forskare och projekt bildas som inte skulle blivit av annars. Vi har idag ett 60-tal medlemmar och ska bli större. Jag sitter i styrelsen för Campus Vänner och ser hur värdefullt det är – vi skapar nätverksträffar, frukostmöten och projekt där forskare kan sättas ihop med en företagspartner eller annan aktör.

 

Ett annat projekt är Campus Open som anordnas årligen. Campus Open bjuder in allmänheten till en samlingsplats där forskare håller korta populärvetenskapliga föredrag. Det krävs ingen föranmälan och kostar ingenting. Campus Open fyller årligen våra salar och brukar vara mycket populärt. I det anspråkslösa formatet är det en häftig grej som bygger på frivillighet. Vi lyckas på detta sätt förmedla vår verksamhet till allmänheten och skapa förståelse för vad vi gör samtidigt som en känsla av samhörighet mellan studenter, forskare och institutioner uppstår.

 

Vilka utmaningar står Campus Helsingborg inför vad gäller samverkan?

Utmaning för hela Campus är hur vi kan förvalta och förädla våra goda relationer med omvärlden. Nu har vi visat upp att vi är en öppen och tillgänglig partner. Det gäller nu att ta nästa steg; vad kan vi göra som är ännu mer konkret som omvärlden kan ha nytta av? Hur kan vi skapa mer konkreta planer för att få ut forskarna i samhället?