Innovationskontor

Karta över de svenska innovationskontoren

Majoriteten av dessa är medlemmar i SNITTS och är nyckelaktörer i innovationsstödssystemet. Dessa arbetar både praktiskt och strategiskt med kunskapsutbyte och deras huvuduppgift är att uppnå lärosätenas mål. För att lyckas med denna uppgift krävs stark samverkan med aktörer som lärosätenas inkubatorer, forskningsinstituten, näringslivet och andra organisationer. Se nedan för information om respektive aktör:

 1. UU Innovation, Uppsala universitet
  Kontakt: jonas.astrom(at)uuinnovation.uu.se
 2. LU Innovation, Lunds universitet
  Kontakt: linus.wiebe(at)innovation.lu.se
 3. Uminova Innovation, Umeå universitet
  Kontakt: nils-olof.forsgren(at)uminovainnovation.se
 4. LIU Innovation, Linköpings universitet
  Kontakt: johan.lilliecreutz(at)liu.se
 5. KTH Innovation, Kungliga tekniska högskolan
  Kontakt: lisaeric(at)kth.se
 6. Karolinska Institutet Innovations
  Kontakt: lilian.wikstrom(at)ki.se(at)ki.se
 7. Chalmers innovationskontor, Chalmers tekniska högskola
  Kontakt: karolina.partheen(at)chalmers.se
 8. Innovationskontor Fyrklövern, Karlstad universitet, Mittuniversitetet, Örebro universitet och Linnéuniversitetet
  Kontakt: hakan.spjuth(at)kau.se, robert.pettersson(at)miun.se, anna.ragen(at)oru.se, rickard.bucksch(at)lnu.se
 9. Innovationskontoret vid Stockholms universitet
  Kontakt: tor.regberg(at)su.se
 10. Forsknings- och innovationskontoret, Göteborgs universitet
  Kontakt: ludde.edgren(at)gu.se
 11. Innovationskontoret SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
  Kontakt:urban.eriksson(at)slu.se
 12. LTU Business, Luleå tekniska universitet
  Kontakt: gry.holmgren(at)ltubusiness.se