Organisationen

SNITTS dagliga verksamhet hanteras av kansliet bestående av verksamhetsansvarig och projektledare.

SNITTS medlemmar är föreningens bas, men de är inte en del av organisation som sådan. Årsstämman är deras verktyg att påverka de beslut som tas av organisationen.

Kansliet

SNITTS kansli är koordinator och facilitator likväl som utvecklingsansvarig för organisationen som sådan. Omvärldsbevakning och medlemsfrågor är viktiga inslag i det dagliga arbetet. Att ha ett kansli är grundläggande för att bedriva verksamheten. Kansliet koordinerar alla aktiviteter, som medlemmarna har behov av för att växa i sin professionella roll. Stor vikt läggs vid medlemmarnas idéer, förberedelse och utförande av aktiviteter på ideell basis.

Styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för verksamheten och dess strategiska utveckling. Styrelsens uppdrag är också att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang. Styrelsen bistår kansliet i, för organisationen, strategiska ärenden. Styrelseledamöterna utses av medlemmarna under årsmötet och dess sammansättning bör spegla medlemmarnas spridning geografiskt och vad gäller inriktning.

Viktiga arbetsgrupper

SNITTS kommittéer består av ett antal medlemmar som engagerar sig ideellt. Sammankallande för kommittén är adjungerad till SNITTS styrelse. Kommittémedlemmarna ska ha en spridning både geografiskt och kompetensmässigt. Kommittéernas roll är operativ och det engagemang som kommittémedlemmarna lägger ner är av avgörande vikt för organisationen.

Special Interest Group, ”SIG”

Special Interest Groups (SIG) är en möjlighet för medlemmar inom SNITTS att kostnadsfritt mötas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring särskilda intressen. Formen och kontinuititeten för träffarna styrs av medlemmarnas behov men utgår från två träffar per år.