Organisationen

Kansliet

SNITTS kansli är koordinator och facilitator likväl som utvecklingsansvarig för organisationen som sådan. Omvärldsbevakning och medlemsfrågor är viktiga inslag i det dagliga arbetet. Att ha ett kansli är grundläggande för att bedriva verksamheten. Kansliet koordinerar alla aktiviteter, som medlemmarna har behov av för att växa i sin professionella roll. Stor vikt läggs vid medlemmarnas idéer, förberedelse och utförande av aktiviteter på ideell basis.

Styrelsen

Styrelsen finns till förfogande och bistår kansliet i, för organisationen, strategiska ärenden. Styrelseledamöterna utses av medlemmarna under årsmötet och dess sammansättning bör spegla medlemmarnas spridning geografiskt och vad gäller inriktning.

Viktiga arbetsgrupper

Många av aktiviteterna utvecklas och skapas med hjälp av Professionsutvecklingskommittén. Gruppen drivs av en ordförande och ett antal medlemmar, spridda geografiskt och med olika erfarenheter och kompetens. Eftersom SNITTS är medlemsdrivet är det av stor vikt för kansliet att få input från medlemmarna då det är de som dagligen arbetar inom innovationsstödsystemet.

Special Interest Group, ”SIG”

Medlemmar i SNITTS kan bilda eller gå med i SIGs – Special Interest Group. En SIG kan bildas för speciella frågor, specifika branschintressen eller som redan existerade nätverk. SIGen är en plattform för lärande och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar med samma intresse eller arbetsuppgifter.

Exempel på SIGar: SIG Humsam, SIG Impact, SIG Legal, SIG SME, SIG Student och SIG Tjänsteinnovation.