Organisationen

Kansliet

SNITTS kansli är koordinator och facilitator likväl som utvecklingsansvarig för organisationen som sådan. Omvärldsbevakning och medlemsfrågor är viktiga inslag i det dagliga arbetet. Att ha ett kansli är grundläggande för att bedriva verksamheten. Kansliet koordinerar alla aktiviteter, som medlemmarna har behov av för att växa i sin professionella roll. Stor vikt läggs vid medlemmarnas idéer, förberedelse och utförande av aktiviteter på ideell basis.

Styrelsen

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang. Styrelsen bistår också kansliet i, för organisationen, strategiska ärenden. Styrelseledamöterna utses av medlemmarna under årsmötet och dess sammansättning bör spegla medlemmarnas spridning geografiskt och vad gäller inriktning.

Viktiga arbetsgrupper

SNITTS kommittéer består av en styrelseledamot och ett antal medlemmar som engagerar sig ideellt. Kommittémedlemmarna ska vara spridda geografiskt och ha olika erfarenheter. Det engagemang som kommittémedlemmarna lägger ner är av avgörande vikt för organisationen

Nationella professionsutvecklingskommitténs roll är att vara förvaltare av grundutbildningsprogrammet och ansvarig för utförande av kompetensutvecklingsaktiviteter, så som att bistå kansliet i planering av workshops och seminarier.

Konferenskommitténs roll är att planera och praktiskt sammanställa programmet för årskonferensen Innovation by Collaboration. Tillsammans är kommittén öronen utåt för att fånga upp trender och intresseområden både nationellt och internationellt

Special Interest Group, ”SIG”

Medlemmar i SNITTS kan bilda eller gå med i SIGs – Special Interest Group. En SIG kan bildas för speciella frågor, specifika branschintressen eller som redan existerade nätverk. SIGen är en plattform för lärande och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar med samma intresse eller arbetsuppgifter.