Special Interest Group, ”SIG”

Medlemmar i SNITTS kan bilda eller gå med i SIGs – Special Interest Group. En SIG kan bildas för speciella frågor, specifika branschintressen eller som redan existerade nätverk. SIGen är en plattform för lärande och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar med samma intresse eller arbetsuppgifter.

SIGsen drivs av medlemmarna på ideell basis, men självklart med stöd från oss på SNITTS-kansli. För att läsa mer om SIGarnas upplägg 2017, klicka här.

Är du intresserad av att driva en SIG?

Kontakta SNITTS kansli på: info(at)snitts.se

Aktuella SIGar:

 • SIG Humsam

  SIG Humsam är öppen för alla som är intresserade av att utbyta kunskaper och erfarenheter av att stödja forskare och studenter inom hum/sam vad gäller samverkan, nyttiggörande och innovation. SIG Humsam leds av Milda Rönn (fil dr nordiska språk) från föreningen Humsamverkan.
  Kontakt: milda.ronn(at)humsamverkan.se

 • SIG SME

  Diskussioner kring bildandet av SIG SME Samverkan initierades 26 augusti 2010. SIGen riktar sig till individer som intresserar sig för frågor kring samverkan med Små och Medelstora Företag (SME).

  SIGen leds av Björn Westling, Johanneberg Science Park och Susanna Kindberg, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
  Kontakt: bjorn.westling(at)johannebergsciencepark.com, susanna.kindberg(at)sp.se

 • SIG Student

  SIGen är till för dig som jobbar med studenter som huvudsakliga målgrupp. I SIG Student så kommer vi tillsammans skapa ett forum för ventilering av våra upplevelser. Vi vill ha ett stort fokus på erfarenhetsutbyte och ser även riktad kompetensutveckling som ett mål framöver.
  SIGen leds av Oscar Jönsson på InnovationskontorEtt vid Linköpings universitet.
  Kontakt: oscar.jonsson(at)liu.se