StyrelsenCharlotte Ahlgren Moritz

Vice rektor, Malmö högskola

Thomas Arctaedius

PhD, CEO, Ayond AB
thomas.arctaedius(at)ayond.se

Thomas är disputerad i kärnfysik. Är nu VD för  utvecklings- och innovationsbyrån ayond och affilierad forskare vid data och systemvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Har tidigare arbetat dels som VD och ordförande i ett antal olika tech start-ups dels med innovations och näringslivsfrågor, bl.a som VD för SU Holding AB och näringslivschef vid Stockholms universitet. Thomas har även arbetat vid STING och KTH innovation. Våren 2010 var Thomas vid Stanford och studerade innovationsprocesser.
Jesper Vasell

Avdelningschef, PhD, Chalmers Innovationskontor
jesper.vasell(at)chalmers.se

Jesper är disputerad i Datorteknik med inriktning mot datorarkitektur. Har tidigare arbetat inom forsknings-organisationer (Chalmers, forskningsinstitut inom ICT-ormådet). Omfattande erfarenhet av entreprenörskap (medverkat i start och uppbyggnad av över 10 företag) och både offentligt och privat riskkapital. Erfarenhet av ledningspositioner (VD, styrelseordförande) i företag med upp till 50 anställda. Huvudinriktning inom innovationsrådgivning är ICT-området, hantering av intellektuella tillgångar och avtalsfrågor, framförallt inom forskningssamverkan.
Ordförande
Ursula Hass

Padme AB
ursula(at)snitts.se

Ursula är SNITTS styrelse-ordförande. Hon är utbildad till civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik med inriktning mot medicinsk teknik (läste i Linköping) och doktorerade inom utvärdering av rehabiliteringsteknologier. Ursula har bla varit ordförande inom STINT och Innovationsbron Östergötland, vice rektor för Samverkan med Näringsliv och Samhälle vid Linköpings universitet samt centrumchef för ett av VINNOVAS VINN Excellence Center – NiMed. Hon har varit en del av SNITTS utveckling från första början.
Eva Klasson Wehler

Chef avd externa kontakter
Stockholms universitet
eva.klasson.wehler(at)su.se

Eva är samverkansstrateg på Stockholms universitet och driver dess utveckling av samverkans- och innovationsfrågor. Disputerad i organisk kemi och fortsatte sedan forskningskarriären inom miljökemiområdet med att bygga upp en forskargrupp. Har arbetat som ledare och chef inom läkemedelsforskning, parallellt med att vara adjungerad professor i miljökemi. Efter 13 år i näringslivet lämnade Eva år 2011 AstraZenecas forskning för att istället bygga upp en organisation för samverkan och innovation på Stockholms universitet.
Håkan Spjuth

Chef externa rel. Karlstads universitet
hakan.spjuth(at)kau.se

Håkan är chef för enheten Externa Relationer på Karlstads universitet som inkluderar Grants & Innovation Office. Håkan ingår även i ledningsgruppen för Innovationskontoret Fyrklövern som förutom Karlstads universitet består av Mittuniversitetet, Linné och Örebro universitet. Håkan har arbetat med innovations och samverkans frågor på Kau sedan 2008. Före det har arbetade Håkan i IT/Telekom-branschen, dels som projektledare och chef inom storföretag (Ericsson) samt som delägare av mindre företag inom IT-branschen.
Pirkko Tamsen

Chef, Uppsala universitet Innovation
pirkko.tamsen(at)uuinnovation.uu.se

Pirkko är chef för Uppsala universitets innovationskontor. Pirkko ingår även i styrelsen för Karolinska Institutet Innovation AB och referensgruppen för Innovation Akademiska i Uppsala. Pirkko har varit verksam inom Life Science branschen i över tjugo år i olika företag och positioner. Hon har varit VD och delägare i ett kontraktsforskningsföretag samt  VD i flera i forsknings- och utvecklingsbolag. Hon är disputerad i zoofysiologi vid Uppsala universitet.
Andreas Uhmeier

Chef innovationsrådgivning, Almi Företagspartner
andreas.uhmeier(at)almi.se

Andreas är chef för Almis Innovationsrådgivning sedan 2011. Tidigare erfarenheter som managementkonsult, egen företagare, linjechef i industrin, forskare på industriforskningsinstitut. Doktorerade på KTH 1995, och har jobbat med FoUI i stora och små företag i alla branscher.