StyrelsenAnnika Bergman

Research funding manager, Jönköping University
annika.bergman(at)ju.se

Charlotte Ahlgren Moritz

Vice rektor, Malmö högskola

Eva Klasson Wehler

Samverkansstrateg på avdelningen för  externa kontakter, Stockholms universitet
eva.klasson.wehler(at)su.se

Eva är samverkansstrateg på Stockholms universitet och driver dess utveckling av samverkans- och innovationsfrågor. Disputerad i organisk kemi och fortsatte sedan forskningskarriären inom miljökemiområdet med att bygga upp en forskargrupp. Har arbetat som ledare och chef inom läkemedelsforskning, parallellt med att vara adjungerad professor i miljökemi. Efter 13 år i näringslivet lämnade Eva år 2011 AstraZenecas forskning för att istället bygga upp en organisation för samverkan och innovation på Stockholms universitet.
Håkan Spjuth

Chef externa rel. Karlstads universitet
hakan.spjuth(at)kau.se

Håkan är chef för enheten Externa Relationer på Karlstads universitet som inkluderar Grants & Innovation Office. Håkan ingår även i ledningsgruppen för Innovationskontoret Fyrklövern som förutom Karlstads universitet består av Mittuniversitetet, Linné och Örebro universitet. Håkan har arbetat med innovations och samverkans frågor på Kau sedan 2008. Före det har arbetade Håkan i IT/Telekom-branschen, dels som projektledare och chef inom storföretag (Ericsson) samt som delägare av mindre företag inom IT-branschen.
Matz Sandström

RISE
matz.sandstrom(at)ri.se

Ordförande
Ursula Hass

Padme AB
ursula(at)snitts.se

Ursula är SNITTS styrelse-ordförande. Hon är utbildad till civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik med inriktning mot medicinsk teknik (läste i Linköping) och doktorerade inom utvärdering av rehabiliteringsteknologier. Ursula har bla varit ordförande inom STINT och Innovationsbron Östergötland, vice rektor för Samverkan med Näringsliv och Samhälle vid Linköpings universitet samt centrumchef för ett av VINNOVAS VINN Excellence Center – NiMed. Hon har varit en del av SNITTS utveckling från första början.