StyrelsenKarin Ackerholm

Innovationsrådgivare, Linköpings universitet
karin.ackerholm(at)liu.se

Karin är innovationsrådgivare vid Linköpings universitets innovationskontor (LiU Innovation) där hon lotsar forskare och studenter från första idé till hållbar innovation med solid affärsnytta. Hon leder arbetet i den Vinnova-finansierade satsningen Right Agenda Accelerator, som driver utveckling av idéer som syftar till att skydda och stärka mänskliga rättigheter samt nya satsningar utifrån FN:s mål för hållbar utveckling. I alla insatser finns designmetodik som en röd tråd, vilket bottnar i en tvärvetenskaplig examen i kognitionsvetenskap och mångårigt arbete som designer och strateg.
Vice ordförande
Charlotte Ahlgren Moritz

Vice rektor, Malmö universitet

Charlotte Ahlgren Moritz är vice rektor på Malmö Universitet med ansvar för samverkans- och innovationsfrågor. Hon har tidigare varit VD för Medeon Science Park och vice VD för Medicon Valley Alliance. Charlotte har över 20 års erfarenhet från den privata sektorn, inom medicinteknik och ICT och har bred erfarenhet från chefspositioner inom ekonomi, marknadsföring, affärsutveckling och företagsledning som VD.
Hon är utbildad civilekonom och styrelseledamot i ett antal organisationer inom innovation och tillväxt som Mobile Heights, Sustainable Business Hub samt styrelseordförande i VibroSense Dynamics AB (medtech). Charlotte är även ordförande i Mötesplats Social Innovation och ledamot i Anna Lindh Academy.
Charlotte vill, genom sina olika engagemang, bidra till den kunskapsutveckling som sker i samverkan mellan olika sektorer i samhället och ser den som en viktig nyckel för innovation som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Robert Brummer

Vice rektor, Örebro universitet
robert.brummer(at)oru.se

Erik Forsberg

VD, EIT Health Scandinavia
erik.forsberg(at)eithealth.eu

Erik är VD för EIT Health Scandinavia. EIT Health är en KIC (knowledge and innovation community) etablerad av EIT (European Institute of Innovation and Technology) och är förmodligen Europas största samarbetsorganisation inom life science och hälsa. Erik leder den skandinaviska organisationen och är också ledamot i den Europeiska styrelsen för EIT Health. Han är också, utöver att arbeta i SNITTS styrelse, ledamot av Governing Board för det strategiska innovationsprogrammet Swelife och har på senare tid också varit t.ex. ledamot i arbetsgruppen för tillväxt och företagande inom ramen för Regeringens samverkansprogram för life science. Innan Erik kom till EIT Health var han i ca 10 år VD för Uppsala BIO och har också varit verksam i olika positioner i företag såsom GE Healthcare. Erik är docent i medicinsk biokemi vid Uppsala universitet.
Ordförande
Ursula Hass

Padme AB
ursula(at)snitts.se

Ursula är SNITTS styrelse-ordförande. Hon är utbildad till civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik med inriktning mot medicinsk teknik (läste i Linköping) och doktorerade inom utvärdering av rehabiliteringsteknologier. Ursula har bla varit ordförande inom STINT och Innovationsbron Östergötland, vice rektor för Samverkan med Näringsliv och Samhälle vid Linköpings universitet samt centrumchef för ett av VINNOVAS VINN Excellence Center – NiMed. Hon har varit en del av SNITTS utveckling från första början.
Niklas Huss

Innovationschef, Länsförsäkringar
Niklas.Huss(at)lansforsakringar.se

 

Niklas Huss har lång erfarenhet av att driva och stödja digitaliserings- och transformeringsprojekt av traditionella organisationer . Bland annat på Skatteverket där han var ansvarig för att utveckla hur de framtida processerna och system skulle fungera under skatteverket stora transformation 2005-2012. Han har även arbetat med stöttning och analys av organisationer inom offentlig sektor och hälsovård för att skapa bättre service och effektivare verksamheter.

I sin nuvarande position som Innovationschef på Länsförsäkringar driver han innovationsarbetet med missionen: Vi säljer inte försäkringar – vi skapar förutsättningar för ett tryggt och skadefritt liv.

Eva Klasson Wehler

Samverkansstrateg på avdelningen för  externa kontakter, Stockholms universitet
eva.klasson.wehler(at)su.se

Eva är samverkansstrateg på Stockholms universitet och driver dess utveckling av samverkans- och innovationsfrågor. Disputerad i organisk kemi och fortsatte sedan forskningskarriären inom miljökemiområdet med att bygga upp en forskargrupp. Har arbetat som ledare och chef inom läkemedelsforskning, parallellt med att vara adjungerad professor i miljökemi. Efter 13 år i näringslivet lämnade Eva år 2011 AstraZenecas forskning för att istället bygga upp en organisation för samverkan och innovation på Stockholms universitet.
Viktoria Mattsson

Chef samverkan, externfinansiering och innovation, Luleå tekniska universitet
viktoria.mattsson(at)ltu.se

Viktoria är chef för verksamhetsområdet samverkan, externfinansiering och innovation vid Luleå tekniska universitet. Inom den rollen ansvarar hon för det operativa arbetet inom området och är rådgivande kring hur lärosätet strategiskt kan driva frågor kring samverkan, externfinansiering och innovation. Innan hon kom till LTU hade hon en tjänst som kansliråd på Utbildningsdepartementet med ansvar för frågor kring innovation och samverkan inom forskning.

Före det har Viktoria jobbat mer än 10 år inom IT-branschen och även drivit eget bolag inom området. Viktoria har en examen från Uppsala Universitet och en MBA från Trinity College, Dublin, Irland.

Erik Ronne

Vice President Innovation,
RISE Research Institutes of Sweden
erik.ronne(at)ri.se

Erik Ronne är Vice President Innovation på RISE. Erik har doktorerat i organisk kemi och tillbringat omkring 20 år inom AkzoNobel, senast som global innovationschef. Erik började 2015 som chef för öppen innovation på dåvarande SP och blev senare VP Innovation på RISE.
Mats Rydehell

Chef för avdelningen Forskningsstöd, Samverkan och Innovation, Högskolan i Skövde
mats.rydehall(at)his.se

 Jag är chef för avdelningen för Forskningsstöd, Samverkan och Innovation på Högskolan i Skövde. Här försöker vi bygga upp ett transparent system för forsknings- och innovationsrådgivning. Jag kommer närmast från Chalmers Tekniska Högskola, där jag dels jobbat som innovationsrådgivare dels som styrkeområdesledare för Energiforskningen. Min bakgrund är att jag är disputerad i subatomär fysik. Tidigare arbetat på SP/RISE, och på Energimyndigheten i Norge med ansvar för förnybar energi, affärsutveckling och internationella samarbetet. Grundade KanEnergi (konsultföretag) och jobbade med analyser och utvärderingar, internationalisering och affärsutveckling. Jobbat som rådgivare till flera europeiska företag. Forskning och innovation är frågor som hänger starkt samman och som engagerar mig mycket.