StyrelsenVice ordförande
Charlotte Ahlgren Moritz

Vice rektor, Malmö universitet

Annika Bergman

Research funding manager, Jönköping University
annika.bergman(at)ju.se

Annika Bergman har en bakgrund inom biomedicin, genkartläggning och cancerforskning och har i olika roller varit en del av innovationssystemet i Västsverige under de senaste tio åren. Hon har jobbat med forskning- och innovationsfrågor vid Göteborgs universitet, Chalmers/GIBBS och senast vid Högskolan i Borås där hon som verksamhetschef var med och byggde upp lärosätets Grants and Innovation office. Sedan augusti 2017 finns Annika Bergman vid stiftelsehögskolan Jönköping University där hon i rollen som research funding manager arbetar med att utveckla lärosätets möjligheter inom forskning och samverkan, tex via regionala utvecklingsprojekt, samverkan för social innovation, digitalisering i småföretag och ökat deltagande i EU-program.
Robert Brummer

Vice rektor, Örebro universitet
robert.brummer(at)oru.se

Erik Forsberg

Verksamhetschef, Uppsala Bio
erik.forsberg(at)uppsalabio.com

Erik är verksamhetschef för Uppsala BIO och driver i den rollen genom både strategiska- och operativa insatser olika systemutvecklings- och samordningsinsatser inom life science. Kopplat till uppdraget är Erik också, utöver att arbeta i SNITTS styrelse, sedan starten 2014 ledamot av Governing Board för det strategiska innovationsprogrammet Swelife. Han har på senare tid också varit t.ex. ledamot i arbetsgruppen för tillväxt och företagande inom ramen för Regeringens samverkansprogram för life science. Innan Erik kom till Uppsala BIO var han ansvarig för FoU inom GE Healthcares tillväxtinitiativ Cell Technologies. Erik är doktor i medicinsk och fysiologisk kemi, samt docent i medicinsk biokemi.
Ordförande
Ursula Hass

Padme AB
ursula(at)snitts.se

Ursula är SNITTS styrelse-ordförande. Hon är utbildad till civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik med inriktning mot medicinsk teknik (läste i Linköping) och doktorerade inom utvärdering av rehabiliteringsteknologier. Ursula har bla varit ordförande inom STINT och Innovationsbron Östergötland, vice rektor för Samverkan med Näringsliv och Samhälle vid Linköpings universitet samt centrumchef för ett av VINNOVAS VINN Excellence Center – NiMed. Hon har varit en del av SNITTS utveckling från första början.
Eva Klasson Wehler

Samverkansstrateg på avdelningen för  externa kontakter, Stockholms universitet
eva.klasson.wehler(at)su.se

Eva är samverkansstrateg på Stockholms universitet och driver dess utveckling av samverkans- och innovationsfrågor. Disputerad i organisk kemi och fortsatte sedan forskningskarriären inom miljökemiområdet med att bygga upp en forskargrupp. Har arbetat som ledare och chef inom läkemedelsforskning, parallellt med att vara adjungerad professor i miljökemi. Efter 13 år i näringslivet lämnade Eva år 2011 AstraZenecas forskning för att istället bygga upp en organisation för samverkan och innovation på Stockholms universitet.
Viktoria Mattsson

Chef samverkan, externfinansiering och innovation, Luleå tekniska universitet
viktoria.mattsson(at)ltu.se

Viktoria är chef för verksamhetsområdet samverkan, externfinansiering och innovation vid Luleå tekniska universitet. Inom den rollen ansvarar hon för det operativa arbetet inom området och är rådgivande kring hur lärosätet strategiskt kan driva frågor kring samverkan, externfinansiering och innovation. Innan hon kom till LTU hade hon en tjänst som kansliråd på Utbildningsdepartementet med ansvar för frågor kring innovation och samverkan inom forskning.

Före det har Viktoria jobbat mer än 10 år inom IT-branschen och även drivit eget bolag inom området. Viktoria har en examen från Uppsala Universitet och en MBA från Trinity College, Dublin, Irland.

Erik Ronne

Vice President Innovation,
RISE Research Institutes of Sweden
erik.ronne(at)ri.se

Erik Ronne är Vice President Innovation på RISE. Erik har doktorerat i organisk kemi och tillbringat omkring 20 år inom AkzoNobel, senast som global innovationschef. Erik började 2015 som chef för öppen innovation på dåvarande SP och blev senare VP Innovation på RISE.