Viktiga arbetsgrupper

KURSKOMMITTÉN

Kurskommitténs roll är att planera och genomföra SNITTS utbildningar. Omfattningen och inriktning av utbildningar beslutas av kommittén med input från SNITTS medlemmar och styrelse. Det är kommitténs ansvar att förvalta SNITTS löpande utbildningar och uppdatera/förbättra innehållet i dessa. Verksamhetsansvarig för SNITTS kansli deltar i kommittén

Kurskommittén består av:

Åsa Allard – Örebro universitet
asa.allard(at)oru.se

Johan Blaus – KTH
johbla(at)kth.se

Peter Deakin – Chalmers tekniska högskola
peter.deakin(at)chalmers.se

Fredrik Edman – LU Innovation (Sammankallande)
fredrik.edman(at)innovation.lu.se

Petra Norling – Stockholms universitet
petra.norling(at)su.se

Anna Ragén – Örebro universitet
anna.ragen(at)oru.se

Cyril Stahl – Göteborgs universitet
cyril.stahl(at)gu.se

Olivia Tolan – UU Innovation
olivia.tolan(at)uuinnovation.uu.se

Christin Wendel – Patent- och registreringsverket
christin.wendel(at)prv.se

Hanna Wiljebrand – SISP/Create Business Incubator
hanna.wiljebrand(at)sisp.se

KONFERENSKOMMITTÉN

Konferenskommitténs roll är att planera och praktiskt sammanställa programmet för årskonferensen Innovation by Collaboration. Tillsammans är kommittén öronen utåt för att fånga upp trender och intresseområden både nationellt och internationellt. Kansliansvarig för SNITTS kansli deltar i kommittén

Konferenskommittén består av:

Anna Sandström Emmelin – Umeå universitet
anna.emmelin(at)umu.se

Mathias Gaunitz – Chalmers tekniska högskola
mathias.gaunitz(at)chalmers.se

Johan Kostela – Högskolan Dalarna
jko(at)du.se

Henric Rhedin – Göteborgs universitet/ASTP
henric.rhedin(at)gu.se

Jonas Rimbäck – Göteborgs universitet
jonas.rimback(at)gu.se

Jan Sandred – Vinnova
jan.sandred(at)vinnova.se

Hanna Sigsjö – Mötesplats Social Innovation (sammankallande)
hanna.sigsjo(at)mau.se