Viktiga arbetsgrupper

PROFESSIONSUTVECKLINGSKOMMITTÉN

Professionsutvecklingskommittén ansvarar för Nationella Professionsutvecklingsprogrammet som lanserades i mars 2014. Kommittén ansvarar för programmets långsiktiga utveckling och förvaltning. Deltagarna i kommittén ska komplettera varandra genom olika specialistområden och yrkesroller. De kommer ansvara för att ta fram programinnehåll, planera kurstillfällen och finna föredragshållare. Kansliansvarig för SNITTS kansli deltar i kommittén.

Professionsutvecklingskommittén består av:

Johan Blaus – KTH
johbla(at)kth.se

Fredrik Edman – LU Innovation
fredrik.edman(at)innovation.lu.se

Charlott Galant – Patent- och registreringsverket
charlott.galant(at)prv.se

Anna Ragén – Örebro universitet
anna.ragen(at)oru.se

Ana-Maria Popescu – Göteborgs universitet
ana-maria.popescu(at)gu.se

Olivia Tolan – UU Innovation
olivia.tolan(at)uuinnovation.uu.se

Peter Deakin – Chalmers
peter.deakin(at)chalmers.se

Petra Norling – Stockholms universitet
petra.norling(at)su.se

KONFERENSKOMMITTÉN

Konferenskommitténs roll är att planera och praktiskt sammanställa programmet för årskonferensen Innovation by Collaboration. Tillsammans är kommittén öronen utåt för att fånga upp trender och intresseområden både nationellt och internationellt. Deltagarna i kommittén ska komplettera varandra genom olika specialistområden och yrkesroller. Kansliansvarig för SNITTS kansli deltar i kommittén

Konferenskommittén består av:

Jonas Rimbäck – Göteborgs universitet
jonas.rimback(at)gu.se

Mathias Gaunitz – Linnéuniversitetet
mathias.gaunitz(at)lnu.se

Henric Rhedin – Göteborgs universitet/ASTP-Proton
henric.rhedin(at)gu.se

Bo Olsson – Kemiföretagen
bo.olsson(at)ikem.se

Eva Klasson Wehler – Stockholms universitet
eva.klasson.wehler(at)su.se

Jan Sandred – Vinnova
jan.sandred@vinnova.se

Johan Kostela – Högskolan Dalarna
jko@du.se