Viktiga arbetsgrupper

PROFESSIONSUTVECKLINGSKOMMITTÈN

Professionsutvecklingskommittén ansvarar för Nationella Professionsutvecklingsprogrammet som lanserades i mars 2014. Kommittén ansvarar för programmets långsiktiga utveckling och förvaltning. Deltagarna i kommittén ska komplettera varandra genom olika specialistområden och yrkesroller. De kommer ansvara för att ta fram programinnehåll, planera kurstillfällen och finna föredragshållare. Marknadssansvarig för SNITTS kansli deltar i kommittén.

Professionsutvecklingskommittén består av:

Johan Blaus – KTH
johbla(at)kth.se

Fredrik Edman – LU Innovation
fredrik.edman(at)innovation.lu.se

Charlott Galant – Patent- och registreringsverket
charlott.galant(at)prv.se

Anna Ragén – Örebro universitet
anna.ragen(at)oru.se

Andrew Telles – Göteborgs universitet
andrew.telles(at)gu.se

Olivia Tolan – UU Innovation
olivia.tolan(at)uuinnovation.uu.se