Datum: 20 maj, kl 10-15
Plats: Patent- och registreringsverket, Valhallavägen 136, Stockholm

Anmäl dig här >>

Lär dig mer om vad patentinformation innebär, hur den kan användas och när den bör vara en del av beslutsunderlaget. Detta blir en allt viktigare del av vardagen för individer som arbetar med nyttiggörande av forskningsresultat. Exempelvis vid strategiska beslut inför forskningssatsningar, konkreta ansökningar om forsknings och nyttiggörande medel, och i freedom to operate granskningar inför nyttiggörande. Vi vill i workshopen visa på hur patentinformation kan användas i olika situationer och ge insikter i möjligheter och begränsningar.

Målgrupp

Workshopen riktar sig till dig som arbetar med att ta fram beslutsunderlag för forskningssatsningar, arbetar som rådgivare av forskningsansökningar eller arbetar med nyttiggörande av forskningsresultat.

Workshopen har som målsättning att vara interaktiv och deltagarna välkomnas att ta med egna frågor och case från hemmamiljön.

Kostnad

Medlemmar: 1 000 kr
Icke-medlemmar: 2 000 kr

Agenda

10:00-10:10 Inledning

10:15-11:45 Patentinformation
Linus Plym-Forshell, PRV 
En teoretisk genomgång av patentinformation och hur man kan använda detta i sitt vardagliga arbete. Detta inkluderar även reflektioner över de begränsningar som finns inbyggda i patentsystemet och i de verktyg som är vanliga på marknaden.

11:45-12:45 Lunch

12:45-15:00 Tillämpning av patentinformation i praktiken
Fredrik Edman, Lund universitets innovationssystem
Eftermiddagen fortsätter med konkreta case om hur informationen kommer in i beslutsunderlag. Detta kan röra sig om exempelvis utvärdering av ansökningar, utstakning av forskningsstrategi, utvärdering av kandidater för anställning, utvärdering av olika nyttiggörande möjligheter med mera.