Pilotutbildning för affärsutvecklare, innovationsrådgivare och klusterledare i det akademinära innovationsekosystemet

Swedish Incubators & Science Parks (SISP) tillsammans med Föreningen för Universitetsholdingbolag (FUHS) och Swedish Network for Innovation & Technology Transfer Support (SNITTS) samt i samverkan med S3-piloten på Tillväxtverket genomför nu ett första steg för att utveckla en utbildning för affärsutvecklare, innovationsrådgivare och klusterledare som är verksamma i svenska innovationskontor, inkubatorer, science parks och kluster som ingår i S3-piloten.

Syftet med utbildningen är att tydliggöra yrkesidentiteten för affärsutvecklare/innovationsrådgivare/ klusterledare samt att etablera en gemensam grund och delat språk mellan dessa aktörer.
Vi söker intresserade affärsutvecklare/innovationsrådgivare/klusterledare som vill samskapa utbildningsprodukten med projektgruppen. Deltagandet i pilotgruppen är kostnadsfritt. Vi söker 5 affärsutvecklare/innovationsrådgivare/klusterledare från respektive: innovationskontor, inkubator, science park och kluster inom S3-piloten, totalt ca 20 personer. Vi förbehåller oss rätten att vid stort intresse välja bland intresserade för att en representativ deltagarbas.

Första utbildningstillfället

När: 28-29 mars (dag 1: 12:00-17:00, dag 2 09:00-16:00)
Var: Stockholm

Fokus vid första tillfället är på rollen som affärsutvecklare/innovationsrådgivare/klusterledare och coach; förmågor/metoder för innovationsledning och att leda i ”mellanrum” samt utveckla individer och team.
Övriga tillfällen planeras i samband med detta, finns inte intresset för att delta vid följande tillfällen är det möjligt att göra sin plats tillgänglig för andra.

Anmäl dig här >>

Förslag på innehåll för kommande utbildningstillfällen:
•    Att jobba med hållbarhetsperspektivet i projekt
•    Sociala innovationer
•    Lean Startup metodik och skydd av idéer
•    Ide värdering: att förklara värde och tänka som en investerare
•    Internationalisering och ledning av intäktsflöden

Metodik: Arbetet processleds sammanhållet under hela programmet. Varje tillfälle bygger på bidrag från erfarna medarbetare i innovationskontor, inkubatorer, science parks och kluster. Verktyg och metoder som används och refereras till är vedertagna och tillgängliga i innovationsstödsystemet. Även externa partners till innovationsstödsystemet bidrar till innehåll.
Mellan varje tillfälle ges hemuppgifter för tillämpning i egen verksamhet, fokus är på att utveckla insikt, kunskap och framförallt färdighet.

Frågor när det gäller mål, innehåll och metodik besvaras av processledaren Kristian Wirsén, SISP: kristian.wirsen@sisp.se