Innovation by Collaboration 2016

JohannaSNITTS Bloggen

IbyCblogg
Ett stort tack till alla deltagare och talare som gjorde Innovation by Collaboration 2016 så bra. Det är extra roligt att flera av er återkommer varje år och att vi tillsammans skapar innovationssystemets bästa nätverksevent! Även detta år fokuserade konferensens första dag på en internationell utblick där flera internationella talare delade med sig av sina lärdomar och erfarenheter. Den andra dagen fokuserade på Sverige. Hur påverkar en allt mer internationell marknad det svenska innovationsstödsystemet och varför är samverkan så viktigt?

Den 8-9 september anordnade SNITTS ‘Innovation by Collaboration’ på 7A Odenplan i Stockholm. Temat för 2016 var: ”Internationalisering av samverkan”

Dag 1 – Internationellt fokus

Första dagen inleddes av Tom Hockaday, Technology Transfer Innovation, en riktig veteran med många års erfarenhet av universitets- och näringslivssamverkan. Under hans presentation ”Research utilisation and collaboration in an international setting” delade han med sig av sina lärdomar, bland annat från sina år som chef på Oxfords prisbelönta innovationskontor ISIS Innovation.

Därefter följde parallella sessioner med Peter Russel, TU Delft; Frank Zwetsloot och Anika Duut van Goor, ScienceWorks/AESIS; Gunnar Landgren, KTH; Ian Tracy, HEPTech; Marta Catarino, ASTP-Proton; Louise Holloway, Solar Decathlon Europe; Tony Raven, Cambridge Enterprise; Cristoph Köller, Goergen & Koeller; Jonas Rimbäck och Ana-Maria Popescu, Göteborgs universitet samt Linus Wretblad, Uppdragshuset.

Dagen avslutades sedan med visionären Paul Iske, Institute of Brilliant Failures/Maastricht University, som på klassisk TEDx-manér inspirerade oss i sessionen ”Combinatoric Innovation: Environments for Shared Value Creation”.

Dag 2 – Nationellt fokus

Andra dagen inleddes av sessionen ”How can Sweden maintain and strengthen its competitiveness from an international perspective?” Sverige utmärker sig på flera sätt som en innovationsnation i olika globala mätningar.  Och i takt med att utmaningarna och marknaderna blir allt mer globala behöver också nyttiggörande- och innovationsprocesserna bli internationellt uppkopplade. Ken Guy, Wise Guys, som ledde laget av externa konsulter som deltog i OECD: s granskning, och Mårten Berg, VINNOVA, diskuterade resultatet av OECDs rapport och vad innovationssystemet i Sverige bör fokusera på att behålla och stärka vår konkurrenskraft.

Under dagen fick vi sedan ta del av best practice från de svenska innvationskontoren, lyssna på spaningar om svensk konkurrenskraft och inspireras av goda exempel på samverkansprojekt.

Konferensen avslutades med att statssekreteraren Karin Röding, Utbildningsdepartementet delgav oss sina tankar kring vad hon tror kommer bli de stora satsningarna, och vad utfallet av kommande forsknings- och innovationsproposition kan bli.

Diamantpriset

Under konferensens middag mottog Lar-Eric Larsson, UU Innovation, årets Diamantpris för sina bidrag till att föra svensk tech/knowledge exchange framåt. Stort grattis Lars-Eric!