Diamantpriset 2014

KajsaSNITTS Bloggen

Efter ett enhälligt beslut av 2014 års jury valdes Susanne Pettersson, InnovationskontorEtt till årets Diamantpristagare! Under Innovation by Collaborations konferensmiddag korades Susanne där prisutdelare var förra årets Diamantpristagare Annika Olsson, UU Innovation. Stort grattis Susanne!

Motivering

Susanne Pettersson har med en enastående målmedvetenhet, under balanserad och inspirerande ledning, tagit en vision, ett embryo, hela vägen till en självklar årlig aktivitet i Östergötland. Vecka 45 är nu en vecka som fokuserar på entreprenörskap och innovation inom alla områden och för alla målgrupper. Från de närmast sörjande i den regionala innovationscirkusen, till ett självklart storarrangemang med en nationell publik. Sedan förra året är också allmänheten delaktiga under veckans helg. Vecka 45 har satt vårt yrke och vår verksamhet på kartan. Susanne har åstadkommit detta, år efter år, med exceptionell professionalism och därmed synnerligen värdig mottagare av SNITTS Diamantpris.