Hur det var att delta på kurserna i SNITTS Licensieringspaket

JohannaSNITTS Bloggen

2006Lic3

Charlie Widberg är innovations- och affärsrådgivare med fokus på IPR/Patent och kommersialisering på Umeå universitet och en av dem som deltagit vid alla fyra steg i utbildningspaketet.

Licensiering är en metod för nyttiggörande av forskningsresultat som används relativt lite i Sverige idag. Tycker du att det är viktigt att SNITTS gör denna satsning för att öka användandet av detta verktyg?
– Jag tycker att det är viktigt och önskvärt att det finns alternativ för att åstadkomma nyttiggörande och kommersialisering även i de fall forskaren(na) inte kan/vill driva bolag, men har tagit fram ny teknik/uppfinningar som industrin är intresserade av att utveckla.

Kommer den kunskap då fått under utbildningarna att påverka sättet du jobbar på idag?
– Absolut, kurserna har gett mig flera verktyg kring bättre förhandlingstaktik, förslag på avtalsklausuler och även mer fokus på att icke-immaterialrättsliga tillgångar kan bygga värde.

Kan du beskriva de största fördelarna för dig i din professionella roll?
– Jag ser ett stort värde både i form av ett utökat nätverk av innovationsrådgivare, jurister etc och tillfälle att ha djupgående diskussioner om licensavtal och specifika klausuler med ett flertal mycket kunniga personer från olika innovationsmiljöer, inklusive utländska technology transfer kontor med långgående erfarenhet.

Tycker du att samtliga kurssteg bygger förmåga? Var något av stegen extra relevant för dig?
– Jag tycker att det är bra och viktigt att bygga kunskap och upprätthålla kunskap genom repetition och nya vinklar på problemen. Jag tycker att kursen med fokus på förhandlingar och bästa-tillvägagångsätt gav mycket värdefull insikt.
Det var värdefullt att delta i alla steg av kursen då jag tycker att upplägget var gediget och snarare kompletterande med fokus på olika aspekter och med olika föreläsare än överlappande i någon större utsträckning.

Vad tar du framför allt med dig från utbildningspaketet? Finns det något specifikt du vill lyfta?
– Jag tycker att jag har fått en djupare teknisk kunskap om avtal och klausuler som är värdefull, men även att man är aldrig färdigutbildad utan att det finns oändligt många specialområden och aspekter att fördjupa sig inom.

Tycker du att fler ska gå utbildningen? Varför?
– Jag tycker att det är viktigt för innovationsrådgivare, patentombud och jurister att förstå helheten kring licensiering, avtalsklausuler som är kritiska etc, och i detta avseende tycker jag att de faktiska exempel som användes i kursen är ett bra verktyg.

Tror du att utbildningspaketet skulle passa även dem som inte jobbar med licensiering idag?
– Så länge man jobbar med innovation, immaterialrätt eller juridik tror jag dem flesta delmoment ger ett värde.

Vilka mervärden har kursen gett dig?
– Det är ju alltid bra att bygga nätverk, inom Sverige och utanför, och då är det värdefullt att man träffar på många personer och vid mer än ett tillfälle. Ökad insikt kring hur andra svenska lärosäten/Innovationskontor etc jobbar med licensieringsfrågor är också viktigt