Hur lyfter vi professionen för att behålla ledartröjan?

KajsaSNITTS Bloggen

Enligt sociologer är en profession en högstatus och ett kunskapsbaserat yrke som karakteriseras av 1) specialiserad kunskap, 2) autonomi, 3) auktoritet över klienter och underordnade grupper och 4) viss grad av altruism. SNITTS är den nationella plattformen för professionen, som internationellt kallas ”Technology/Knowledge Transfer Professional”. Dessa är experter på nyttiggörande av forskning och kunskapsutbyte och rör sig i skärningen mellan akademi, näringsliv och samhälle. De SNITTSare jag mött är i allra högsta grad altruistiska.

Vår profession handlar om att koppla samman olika aktörer för att uppnå ett större värde i samhället, om det så är ett nytt företag, forskningsprojekt, uppdragsutbildning, kunskapsutbyte etc. Alla dessa aktiviteter bidrar till Sveriges tillväxt! Vi har bara varit lite blyga att berätta för omvärlden.

Nu tycker jag att det är dags att ta av sig jantekoftan! I år är det 5-årsjubileum för Innovation by Collaboration, som hålls den 2-3 september i Stockholm. Konferensen för alla ”Technology/Knowledge Transfer Professionals” i Sverige. Detta firar vi bl.a. med ett högklassigt program med föreläsare som Stephen Ezell från tankesmedjan ”Information Technology and Innovation Foundation” (ITIF), Washington. Forskare från Sveriges tre Innovationsforskningscenter (Circle, CiiR och CESIS) kommer att presentera forskning som visar på professionens relevans och faktiska resultat i samhället. Ledande experter kommer att dela med sig av olika organisationsstrategier som kan effektivisera innovationsstödsystemet. Missa inte årets mest givande event! Glöm inte heller att anmäla Dig till konferensmiddagen den 2 september. Det kommer att bli en fantastisk kväll med massor av överraskningar!

Anmäl Dig här >>

Vi ses!

Regina Summer
Verksamhetsansvarig
SNITTS