Internationella nätverk och samverkan mellan SNITTS och ASTP-Proton

ThomasSNITTS Bloggen

HenricRhedin

ASTP-Protons höstmöte gick av stapeln i Stockholm 24 och 25 november i samverkan med SNITTS som lokal arrangör. Det är kul att se så många nationer representerade och engagerade i yrkesrollen vilket bidrager till legitimiteten som ett paneuropeiskt nätverk. Jag hade själv givande samtal med bland annat svenskar, danskar, tyskar, engelsmän, holländare, belgare, norrmän, fransmän, spanjorer, finländare, österrikare  och portugiser.

Höstmötet fokuserar på interaktiva workshops för att inkludera deltagarna i dialog snarare än vanligt konferensupplägg med traditionella talarsessioner. Personligen uppskattar jag det upplägget mycket eftersom det ger stort utrymme för lärande och utbyte av erfarenheter och det fungerar verkligen som ett bra komplement till konferenser.

En personlig höjdpunkt var workshopen om Social Innovation som leddes på ett fantastiskt sätt av Thomas Arctedius som bland annat sitter i SNITTS styrelse. För mig med tekniktung bakgrund  var det kanske extra spännande att exempelvis höra Örebroexemplet om dans som metod att stötta unga människor.

SNITTS och ASTP-Proton har alltid haft ett tätt samarbete, detta var andra gången SNITTS var lokal arrangör för ett ASTP-Proton möte i Stockholm, och SNITTS är medlem i ATTP samarbetet som ju initierades av ASTP-Proton med flera.

Som tillträdande styrelseordförande för ASTP-Proton hoppas jag att vi kan ytterligare fördjupa samarbetet så att vi Svenskar kan få ta ännu bättre del av det Europeiska nätverket och vi kan visa upp för Europa var vi har kommit långt. Ett större utbyte inom exempelvis kursverksamheten skulle kunna vara ett naturligt nästa steg.

Jag tror att vi tjänar på att samarbeta i så stor omfattning som möjligt inom Europa och hoppas kunna bidraga till detta. För mig är ett starkt engagemang i SNITTS och i ASTP-Proton det mest effektiva sättet att snabbt lära sig vår yrkesroll, att utveckla både sig själv och själv bidraga till utvecklingen i vår bransch. Jag hoppas i framtiden kunna träffa många SNITTS medlemmar i ASTP-Proton sammanhang och vice versa.

Henric Rhedin