Jag, Registered Technology Transfer Professional?!

JohannaSNITTS Bloggen

Blogg
Sedan jag började på SNITTS har jag funderat över värdet med att bli en Registered Technology Transfer Professional (RTTP). Något som ofta belyses av SNITTS medlemmar är svårigheten i att med ett ord beskriva sin yrkesroll. Vi som arbetar med nyttiggörande av kunskap och forskning har ju egentligen en rad olika roller. Kan RTTP vara denna yrkesbeskrivning? Jag börjar luta mot att det faktiskt kan vara ett bra alternativ, i alla fall för de SNITTSare som arbetar inom akademin eller ett forskningsinstitut.

Technology Transfer inbegriper internationellt mycket mer än bara kommersialisering av forskning. Enligt Alliance of Technology Transfer Professionals (ATTP), som sätter standarden för att bli RTTP, är licensiering/patent och spin-off enbart en liten del av vad en RTTP ska arbeta med för att skapa nytta och ett större värde av kunskap/forskning. Enligt kriterierna ligger fokus även på arbetet kring uppdragsforskning, samverkansprojekt och strategiska partnerskap.

En av SNITTSarnas utmaningar är att få ett erkännande för den profession, som vi utför alldeles ypperligt. Sverige toppar inte innovationsrankningar utan att det finns synopser i systemet som kopplar samman alla relevanta aktörer och får saker att hända… Jag tror att RTTP kan vara en väg till erkännande, men då måste vi bli fler RTTPs i Sverige!

Idag har Sverige en RTTP, Niklas Fernqvist, som arbetar på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. USA har 66, UK har 20, Australien har 20, Tyskland har 16 och Danmark har 12…
SNITTS utbildningar inom Nationella professionsutvecklings-programmet och Innovation by Collaboration ger dig CE points för att kunna bli RTTP. Hör gärna av dig till mig om du har några frågor.

Vi ses på årsstämman den 10 april. Glad påsk!

 

Regina Summer, Verksamhetsansvarig