Möt SNITTS nya ordförande; Charlotta Nordenberg

JohannaSNITTS Bloggen

Fotograf: Ulla-Carin Ekblom

Under SNITTS årsstämma 25 mars 2020, valdes Charlotta Nordenberg som arbetar som chef för Malmö universitet innovation in som ny ordförande i föreningen. Charlotta har länge varit en engagerad medlem i SNITTS och har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta i föreningsstyrelser. Varmt välkommen Charlotta!

Jag har en lång bakgrund av att arbeta inom akademin och från arbete inom bl.a. internationalisering, forskningsfinansiering samt nyttiggörande och innovation som ger mig en bra grund att stå på. Min föreningsbakgrund innefattar bl.a. ordförandeskap i Örebro Studentkår, svenska sektionen av Amnesty International samt i den damallsvenska fotbollsklubben KIF Örebro DFF. Numera blir det föreningsarbete i valberedningen i Svenska Golfförbundet samt ledamot i styrelsen för Elitfotboll Dam, förutom SNITTS så klart.

Att vara ordförande i styrelsen för SNITTS innebär att du har ett team av ledamöter vars kompetens tillsammans skall utföra ett bra styrelsearbete för medlemmarna i SNITTS. Ett arbete som är viktigt är att både skapa förutsättningar för medlemmar som är nya inom området samt de med lång erfarenhet av att arbeta inom området, att kunna fortsätta utvecklas i sin profession. Genom utbildningar och nätverk, kunna växla upp inom våra erbjudande inom SNITTS, allt tillsammans med och för medlemmarna. Föreningen är medlemmarna.

Jag skulle också vilja fortsätta förflyttningen i samklang med omvärlden. När innovationsstödet byggdes upp vid lärosätena i en mer formell ordning med stöd till innovationskontoren gavs lärosätena ett uppdrag. Nu sker en översyn av arbetet vid lärosätenas i deras uppdrag med innovationsstödjande arbetet, ”Ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor – Uppgifter om finansiering av innovationsstöd vid lärosätet”. Jag hoppas att detta arbeta skall leda till att vi lyfter fram positionerna ännu mer för att utveckla och stärka nyttiggörandet från våra lärosäten.

Ett led i detta är också att arbeta med kompetensutveckling för de som arbetar i den stödjande verksamheten. Viktigt med mångfalden av kompetenser och att utsättas för utmaningar för att ständigt utvecklas. Vi får inte glömma bort oss själva i detta. Har vi inte rätt kompetens kan vi inte heller ge det bästa stödet.

Ser fram emot ett år som ordförande för SNITTS tillsammans med övriga i styrelsen och för våra medlemmar.

/ Charlotta Nordenberg, Malmö universitet