SNITTS går med i Pan-nordiskt samarbete

JohannaSNITTS Bloggen

Pannordiskt nätverk_HS

Under konferensen Arctic Circle Assembly i oktober 2019 skrev SNITTS samt fem andra nordiska länder på The Reykjavik Pledge. I och med detta togs det första steget mot att skapa ett pannordiskt nätverk av TTOer; en kraftsamling för att gemensamt bidra till en hållbar framtid.

Mobilisering av vetenskap genom kunskapsöverföring är nödvändig för att möta de stora globala utmaningarna. För att nå maximal samhällseffekt måste vi samarbeta över organisationer och gränser. Målet med samarbetet är att öka samspelet och utnyttja synergier mellan de nordiska länderna för att överbrygga klyftan mellan industri och akademi. Samt att gemensamt arbeta för att höja det nordiska innovationsarbetets genomslag till högsta nivå och lyfta Norden som innovationsregion.

Hur kan vi i Sverige på bästa sätt delta i samarbetet och vad tycker du att nätverket ska fokusera på för att ge bästa utfall? Var med och diskutera med oss på eftermiddagen den 25 mars! Anmäl dig här