God Jul!

KajsaSNITTS-bloggen

Kära SNITTSare!

Fakta om Sveriges framtidsutmaningar kan Du utläsa i Swedish Economic Forums årsrapport ”En fungerande arbetsmarknad- Nyckeln till Innovation och kunskapsdriven tillväxt”.
Enligt rapporten har högutbildade stått för hälften av den ekonomiska utvecklingen i Sverige 2001 – 2010. Bakom detta ligger insikten om att utbildning, kunskap och humankapital är helt avgörande för att svensk ekonomi ska förbli konkurrenskraftig och växa. Detta visar än en gång på vilken viktig roll SNITTSare har att stärka och utveckla samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. Denna viktiga intermediära roll kan inte nog belysas.

Den 21 januari inleder SNITTS 2015 års tema ”Join the valorization movement”. Syftet är att belysa det breda, multidisciplinära arbete som SNITTSare gör. Att arbeta med kunskapsutbyte och nyttiggörande av forskning har direkt effekt på Sveriges tillväxt. Hur mäter vi då vad vi bidrar med och den nyttan vi skapar? Välkommen till årets första seminarium där Prof. Eric Claassen presenterar ett mycket intressant ”nyttiggörande” perspektiv! Anmäl dig här >>

SNITTS har inlett ett samarbete med ”Tusen tips”, som dagligen presenterar tips om innovation och innovationsledarskap. Hur skapar man innovation? Vem ska göra det? När ska vi hinna med? Och vad är egentligen innovation? Läs mer>>

För att underlätta för våra individuella medlemmar, så inför SNITTS möjlighet till kortbetalning på vår webb via Paypal. Slutligen, under nästa års event vill vi öka interaktiviteten mellan deltagarna och kommer därför istället för paneldiskussioner arrangera rundabordssamtal.


Vi på kansliet önskar er en härlig jul!