Våren är kommen!

KajsaSNITTS-bloggen

Äntligen någon som förstår vidden av det SNITTSarna bidrar med! Under 2014 genomfördes en statlig utredning på ”Immaterialrättens roll i innovationssystemet”. Detta har resulterat i SOU 2015:16. Betänkandet föreslår att ”regeringen bör i kommande propositioner som rör forskning och innovation förstärka innovationskontorens roll för en strategisk hantering av immateriella tillgångar vid universitetet och högskolor”. ”Nyttiggörande kan ske på många olika sätt och inte enbart genom start av nya företag eller licensaffärer”. Ljuv musik för SNITTS öron!

Den 30 juni kl. 10-12 under Almedalsveckan arrangerar SNITTS två seminarier: ”Värdeskapande genom immaterialrätten” och ”Akademins roll i innovationssystemet”. Välkomna att delta i diskussionerna! Anmäl dig här.

Den 12 mars höll SNITTS årsstämma och protokollet finner du här. Alltid lika roligt att träffa medlemmarna! Jag vill passa på att återigen tacka Göran Felldin (bilden ovan) för en strålande insats som styrelseordförande för SNITTS. Göran har varit en starkt bidragande faktor till organisationens utveckling och en fantastisk stöttepelare för kansliet. Stämman följdes av två föredrag. Gästföreläsarna var Steven Hill från HEFCE och Ann Buchanan från Oxford University. Steven presenterade resultatet av REF2014, som är den ”case”-baserade metoden som används i England för att mäta nyttiggörande av forskning och kunskap. Totalt har över 6975 ”impact cases” gåtts igenom. Kostnaden för REF2014 är £55 miljoner. Ann gav oss andra sidan av myntet och berättade om hur dessa ”impact assesments” har påverkat hennes institution och kollegor. I den senaste mätningen fick de 100% i resultat rörande ”impact” och 79% rörande”research world leading”. För dig som inte hade möjlighet att delta finner du presentationerna här.

I år bjuder vi in världen till Innovation by Collaboration! Vi kan med stolthet meddela att årets konferens har flera internationella experter. Under första dagen kommer du få ta del av hur man arbetar med nyttiggörande av forskning och kunskapsutbyte i länder som USA, Irland, Sydafrika, Japan, Tyskland och Australien. Andra dagen bjuder på framtidsdiskussioner, handgripliga verktyg och en chans att påverka kommande forskningsproposition. Allt för att kunna skapa mer nytta i samhället från kunskap och forskning.
Mer information om årskonferensen finner du här.

Den 1 april flyttar kansliet till ”The Castle” på Slottsbacken 8 i Stockholm. De nya lokalerna gör att vi kan arrangera flera av våra aktiviteter där. Dessutom kommer vi sitta i en riktigt inspirerande miljö tillsammans med andra entreprenörer! Meddela om ni vill boka möten på ”The Castle”.

Välkomna att hälsa på oss i våra nya lokaler!