FLEXIT – Workshop och nätverksträff 15 mars 2018

ThomasTidigare aktiviteter

Flexit 1803-3
SNITTS anordnar årligen två träffar för forskarna i Riksbankens jubileumsfonds Flexit-program. Vårens möte gick av stapeln 15 mars 2018.

Riksbankens jubileumsfonds forskarprogram Flexit syftar till att stimulera samverkan mellan akademi och samhälle. Flexit-programmet är ett pilotprojekt, där RJ söker nya flexibla lösningar för att sprida forskning och forskare utanför akademin. Läs gärna mer här.

Under workshopen gavs deltagarna tillfälle att diskutera de utmaningar som uppstår vid samverkan mellan värdorganisation och akademi. Samtalen hölls enligt workshopmodellen ”Triosamtal” och leddes av Ulrika Bergmark, Luleå tekniska universitet. Tillsammans enades deltagarna om viktiga utmaningar inom ramen för Flexit-programmet och formulerade i samband med detta flera råd till nuvarande och framtida Flexit-forskare.

SNITTS tackar för en givande träff och önskar Flexiterna lycka till framöver!

Här hittar ni bilder från träffen