SNITTS årsstämma med efterföljande seminarium

JohannaTidigare aktiviteter

asem180314-7

Den 14 mars 2018, i samband med vår årsstämma, anordnades ett eftermiddagsseminarium där vi tillsammans med panelen diskuterade frågan Hur ska Sverige behålla sin status som innovativt land?

Vad är det vi gör som är unikt och som skulle kunna utvecklas och exporteras? Vad gör vi som inte är lika bra? Vad hindrar oss; hämmande beteende, vårt byråkratiska system, etc.? Har vi råd att diskriminera; idéer, koncept, personer, affärsmodeller? Vilka politiska beslut behövs för att vi ska behålla statusen och hur kan vi påverka politikerna i rätt riktning? Vad skulle hända om innovationsministern bytte färg efter valet, skulle det bli någon skillnad i de innovationssatsningar som görs? Vilka innovationssatsningar finns idag och vilka kommer att bli de nya satsningarna?

Det som deltagarna röstade fram som de viktigaste fokusområdena framöver blev:

  • Universitetens roll i innovationssystemet
  • Bredare syn på innovation – Ingen detaljstyrning
  • Tillvarata/kommersialisera det relevanta
  • Längre och större sociala investeringar

Ett stort tack till alla medverkande!

asem180314-1 asem180314-7 asem180314-9
(Se alla bilder här)

Moderator: Mikolaj Norek, Norek & Sköld AB

Paneldeltagare:

– Charlotte Ahlgren Moritz, Malmö universitet
– Niklas Bergman, European Innovation Counsil, Intergalactic Industries AB
– Per-Arne Håkansson, Näringsutskottet
– Agneta Jacobson, Teyi och Innovation Strategy Forum
– Anne Lunde Dinesen, Matcentralen, Stockholms Stadsmission
– Oskar Thorslund, Kanslichef, Nationella innovationsrådets kansli