SNITTS årsstämma med efterföljande seminarium/workshop

JohannaTidigare aktiviteter

Den 13 mars var en eftermiddagen i framtidens tecken. I direkt anslutning till vår årsstämma diskuterades frågan om hur framtidsspaning kan användas som ett verktyg i nyttiggörande arbetet. Maria Jeansson från Imperial Tech Foresight inledde med en presentation av deras erfarenheter och vad de jobbar med just nu. Filmen kan du inom kort se här.