SNITTS seminarium: Framtidsspaning och hur det kan användas i nyttiggörandearbetet

JohannaTidigare aktiviteter

Sem 0319

Den 13 mars var en eftermiddagen i framtidens tecken. I direkt anslutning till vår årsstämma diskuterades frågan om hur framtidsspaning kan användas som ett verktyg i nyttiggörande arbetet. Hur kan metoder för att analysera framtiden generera nya idéer och innovationer?

Vår inbjudna talare och workshopledare, Maria Jeansson arbetar på Imperial Tech Foresight, en del av Imperial College London, där hon integrerar framtidsspaning med akademisk expertis för att skapa framtidsvisioner och nytänkande. Under sin presentation beskrev hon arbetet på Tech Foresight och hur det skapar ett globalt intresse för Imperial College London men också bjuder in till tvärvetenskapliga samarbeten inom institutionen. Maria berättade även om två fallstudier som visar hur samarbete kring framtidsspaning kan skapa nytt engagemang både inom och utanför universitetet.

Se filmen här >>

Maria presenterade även en folder de har tagit fram på Imperial; Table of Disruptive technologies. En instrumentbräda med 100 underbara, konstiga (och möjligen oroande) sätt att världen kan förändras inom överskådlig framtid. Se den här >>

Efter seminariet ledde Maria två praktiska aktiviteter där vi tillsammans diskuterade hur tillvägagångsättet kan användas i vårt arbete.

  1. Systemtänkande: Använda framtidshorisonter i arbete
    Inom framtidsarbete så används oftast tre framtidshorisonter för att analysera hur förändringar kan påverka företag och organisationer. Under denna aktivitet kommer vi pröva denna metod och genom diskussion skapa en förståelse över hur framtidsspaning kan användas för att förbereda oss för en oviss framtid.
  2. Framtidstänkande: Ta med, utveckla och utmana
    Efter vi har använt oss av de tre framtidshorisonterna, och lyssnat på Imperial Tech Foresight’s arbete, vad vill vi ta med oss i vår organisations framtidsarbete? Efter 10 minuter delar varje grupp med sig om sina prioriterade idéer.