Studieresa Fyrklövern, England september 2015

JohannaTidigare aktiviteter

För femte året i rad anordnade SNITTS en studieresa på uppdrag av Innovationskontor Fyrklövern. Den 27-29 september 2015 gick resan till England och London.

Även denna gång deltog rektorerna från de fyra lärosätena tillsammans med innovationskontorsansvariga och rådgivare. 

Fyrklövern

Fyrklövern-gänget i Reading

Syftet med resan var, förutom att träffa kollegor och utbyta erfarenheter, att se:

  • Vilka utmaningar står man inför i UK avseende högre utbildning? Både inom utbildningssidan och forskningssidan.
  • Hur ser utvecklingen ut avseende finansiering av forskning och nyttiggörande av forskning? Hur ser REFens framtid/utveckling ut?
  • Görs nationella satsningar på innovationsstödverksamheter inom universitet eller är det upp till varje lärosäte?
  • Vilka erfarenheter finns bland engelska lärosäten avseende innovationsstödssamverkan motsvarande Fyrklövern?
28 september

Måndag förmiddag träffade vi tre organisationer på Woburn House i centrala London, HEFCE, Universities UK och UK HE International Unit.

Möte med hefce

Möte med hefce

Första mötet var med HEFCE (Higher Education Funding Council for England) och gruppen fick träffa Steven Hill, Head of Research Policy; Rachel Tyrell, Senior HE Policy Adviser och Adrian Day, Senior Policy Adviser. Steven Hill inledde med att förklara varför de jobbar med REFen. Bland annat för att den ger en stabil finansiering som möjliggör för långsiktiga strategiska investeringar, en flexibilitet för forskningsstrategier och för att kunna mäta den impact forskningen ger. Dessutom kan de nu se att kvalitén på forskningen i Storbritannien har i vissa avseenden ökat sedan arbetet med REFen startade, speciellt har fokus nyttiggörande av forskning (impact) ökat. Dessutom kan de se en tendens att fler EU-projekt (Horizon) landar på engelska universitet än tidigare. Dock inser de att arbetet med REFen innebär stora belastningar i form av all administration som krävs, REFen har inte heller inneburit så stora förändringar vad gäller fördelningen av de nationella forskningsmedlen vilket gör den till viss del ifrågasatt.

Möte med Universities UK

Möte med Universities UK

Sedan träffade vi fyra personer från Universities UK; Greg Wade, Programme Manager; Jamie Arrowsmith, Programme Manager; James Ransom, Policy Research och Martina Tortis, Policy Analyst. Deras mission är att vara den samlade rösten för all högre utbildning i Storbritannien och medlemmarna är rektorer för universiteten, lite som SUHF i Sverige.

 

Möte med uk he international unit

Möte med uk he international unit

Under det sista mötet för dagen fick vi träffa Daniel Shah, Assistant Director Policy från UK HE International Unit. Deras arbete går ut på att initiera och ta fram projekt och aktiviteter för att stödja Storbritanniens universitets internationella aktiviteter. De stödjer även sektorns engagemang ibland annat Europeiska unionens policy debatter.

Båda dessa organisationer bekräftade det som HEFCE beskrev om REFen, dvs det finns vinster med denna modell, men även stora kostnader i kombination med ganska marginella förändringar i den nationella forskningsfinansieringen.

De berättade även om den nationella kostnadsöversyn som pågår inom det engelska innovationssystemet, det finns farhågor om att den ”innovationsfond” HEIF som till stora delar finansierat de engelska TTOerna kan komma att minskas, vilket innebär ett större eget ansvar för lärosätena och vad händer då?

29 september

Under tisdagens förmiddag mötte gruppen Nessa Carey, International Director, för Praxis Unico, SNITTS motsvarighet i Storbritannien. Hon berättade bland annat om hur de arbetar med att stödja sina medlemmar och vilka aktiviteter de fokuserar på. Deras huvudfokus är en stor årskonferens, kompetensutveckling av medlemmarna och benchmarking internationellt. Hon gav även en bra inblick i vad som är nytt inom Knowledge Transfer-fältet i England.

Möte med praxis unico

Möte med praxis unico

Efter lunch åkte gruppen till Reading för att möta ett liknande partnerskap som Fyrklövern, SETsquared, för att höra hur de samarbetar och inom vilka områden. De är ett partnerskap bestående av fem ledande forskningsintensiva universitet ifrån: Bath, Bristol, Exeter, Southampton och Surrey. Just denna dag hade partnerskapet ett gemensamt möte och gruppen hade möjlighet att träffa representanter från alla fem universitet.

SETSquared8

Simon bond ger en överblick av SETsquared

Gruppen fick träffa Karen Brooks, Program Direktör, SETsquared Partnership och Simon Bond, SETsquared Innovations Direktör tillsammans med alla centrumledare, studentföretags ledare och tech transfer specialister från de fem universiteten.

Simon Bond inledde mötet med att ge en överblick av SETSquared. Alan Scrase från universitetet i Southhampton berättade om deras doktorand och Post Doc(?) utbildningsprogram inom kommersialisering, kallad ICURe. Neil Hayes från universitet i Exeter och Jonathan Hodrien från universitetet i Surrey berättade om hur de arbetar med kommersialisering av forskning.

Runda bords-samtal under Setsquared mötet

Runda bords-samtal under Setsquared mötet

Runda bords-samtal under Setsquared mötet

Runda bords-samtal under Setsquared mötet

Mötet avslutades med runda bord samtal mellan deltagarna från både Fyrklövern och SETSquared, visitkort byttes och vi hoppas på bra samarbeten i framtiden!

Det finns många likheter mellan SETsquared och Fyrklövern, men även del olikheter. Fyrklövern har ett bredare samarbete (inte bara vad gäller innovationsstödet), dessutom ger innovationskontoret Fyrklövern nyttiggörandestöd till forskare inom alla ämnesområden medan SETsquared är väldigt kommersialiseringsinriktade med fokus mot natur, teknik och life science. SETsquared har dock en lång lista med framgångsrika startups och även licensaffärer.

Fyrklöverns sammanfattning av resan var (som vanligt): en mycket bra resa! Möten och besök som passade Fyrklövern på bästa sätt samt ett helhets arrangemang som var väldigt lyckat!

Stort tack från oss på SNITTS kansli till alla er som deltog på studieresan!