Studieresa: Impact, England och Belgien

JohannaTidigare aktiviteter

”How to measure impact?”
Den 21-24/5 2013 anordnade SNITTS en studieresa till England och Belgien.

Deltagare på studieresan Impact, maj 2013

(Se mer bilder på vår facebooksida)

Fördelningen av fast forskningsfinansiering, fakultetsanslag, kommer att förändras under de närmaste åren. Inte minst signalerna i senaste Forsknings och Innovationspropositionen förvarnar om detta. Större delar kommer att hänföras till prestation och excellens (Impact), snarare än historiska fördelningsprinciper och procent därpå. Helt enkelt konkurrensutsättas.

Då utvecklingen av högskolesektorn i Sverige ofta hämtar sin inspiration antingen västerifrån, eller från övriga EU, sökte sig en grupp SNITTSare mot UK och Belgien för att få en känsla av framtiden.

Vi besökte Hefce, Technology Strategy Board, Research Councils UK, Department of Business, Innovation & Skills, University College London Business, Hercules Stichting, Agency for Innovation by Science and Technology, SO Kwadraat och KU Leuven Research & Development.
(Se presentationer nedan)

Detta gav oss en heltäckande bild av fördelningsmekanismerna och strukturen i UK och Belgien, samtidigt som vi lyssnade på såväl förespråkare, som kritiker, till rådande system. Alla var dock överens om en sak. Mätning och fördelning av anslag baserat på prestation är här för att stanna. Likaså att såväl peer review, som indikatorer, kommer att fortsätta användas. Kort sagt, vi vet vad som kommer men hur förbereder vi oss?

Det vi främst tar med oss från resan är:

 • Alla ”nedsatta fötter”. Att man på politisk, på myndighets- och på universitetsnivå fattat ett antal delvis obekväma beslut
 • Att man har gett universiteten en större autonomi när det gäller hur man intern fördelar tilldelade medel
 • Att man accepterar en inte helt 100%-ig lösning, på engelska ”good enough”, vad gäller mätning och fördelning. Däremot att man justerar över tid.
 • Att man genomfört större testpiloter innan man låter lösningen slå igenom fullt ut
 • Att man samlar bruttodata kontinuerligt men att användandet kan variera något över tiden.
 • En ”basket of indicators” snarare än att försöka identifiera de optimala nyckeltalen.
 • Att man ”normaliserat” samverkansuppgiften som en självklar del av forskning och utbildning
 • Att man adresserar alla institutioner för högre utbildning och forskning, breda universitet med Medicinsk, Teknisk och Hum/Saminriktning, såväl som smalare specialiserade universitet
 • Att man lyckas motivera både ”blue sky” såväl som behovsstyrd forskning
 • Att man är medveten om att man kan styra fel, dvs fokusera på att maximera forskningen baserat på mätningsmekanismen snarare än själva kvalitén

En något mer fyllig analys av vad vi erfarit att presenteras av SNITTS BBP (Best Practice & Benchmarking) -kommitté i samband med Innovation by Collaboration, 3-4/9 2013. Som uppföljning till resan planerar vi ett diskussionsseminarie den 4/9 och en Special Interest Group (SIG) Impact kommer att start i samband med denna.

För direkta frågor kring resan, vänligen kontakta Johanna Fredriksson eller Göran Felldin på SNITTS.

Presentationer

 • Hefce – Introduction
 • Hefce – HEIF
 • Hefce – REF
 • Hefce – Research
 • Technology Strategy Board
 • Research Counsils UK
 • University College London Business
 • Hercules Stichning
 • IWT – presentation 1
 • IWT – presentation 2
 • IWT – presentation 3
 • IWT – presentation 4
 • SO Kwadraat

Exempel på Case från Hefce >>

(Observera att detta är case från piloten och att de efter denna har förfinat riktlinjerna och formatet för fallstudier för ”riktiga” REF. Till exempel kommer varje fallstudie nu vara begränsat till fyra sidor. Men pilotexemplen bör ändå ge en användbar indikation.)