Studieresa till Barcelona med Innovationskontor Fyrklövern

JohannaTidigare aktiviteter

Den 18-20 september 2013 anordnade SNITTS sin andra studieresa till Barcelona, denna gång för Innovationkontor Fyrklöverns räkning. De som deltog från Fyrklövern var; rektorer, innovationskontorschefer, holdingbolagsrepresentanter och innovationsrådgivare. Universiteten som ingår i Fyrklövern är; Karlstad universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Örebro universitet.

”- Denna studieresa var den tredje i ordningen som SNITTS har arrangerat för Fyrklövern och vi är även denna gång oerhört nöjda. Det program som SNITTS satt samman passade Fyrklövern perfekt och upplägget på resan var återigen väldigt lyckat. Så stort tack till SNITTS!”
Håkan Spjuth, verksamhetsledare för GIO vid Karlstads universitet som är en del av innovationskontoret Fyrklövern

Syftet med resan var att få inspiration från det Katalanska innovationssystemet samt att få möjlighet att diskutera och jämföra det innovationssystemet med det svenska, vilka skillnader och likheter finns det? Mycket är detsamma, vi möts av samma problematik och till viss del liknande lösningar men självklart finns det stora skillnader. Lärarundantaget är en stor skillnad, samt att regionerna i Spanien är betydligt starkare än det svenska. Den spanska regeringen sätter endast upp den bredare visionen och i slutändan är det upp till regionerna att besluta hur de skall jobba med innovation. Det märks tydligt att den spanska ekonomin är i kris och att stora besparingar påverkar det katalanska innovationssystemet. På vårt möte med UAB Research Park fick vi veta att 50 % av deras kostnader betalas av deras projekt medan ca 40 % är finansierat från banker.

De vi träffade under våra dagar i Barcelona var: Autonoma Universitetet i Barcelona (UAB), ACC10 (ung. som en fusion av VINNOVA och Business Sweden) och KIMbcn (en stiftelse som arbetar med verifiering och kunskapsöverföring)

Vi hade nöjet och nyttan av att Rickad Bucksch, fd Innovationskontors chef på UAB, följde oss runt och tillförde inblickar i Katalonien från såväl Tech Transfer synvinkel som kultur.

Autonoma Universitetet i Barcelona (UAB)

Mötet inleddes av att vi fick träffa universitetets prorektor och VDn för dess Research Park. Prorektorn var mycket imponerad av det samarbete som de fyra universiteten i Fyrklövern har och berättade att de försöker bygga ett samarbete melan de två största universiteten i Barcelona och de två största i Madrid. Han anser att samverkan är otroligt viktigt för att skapa konkurrenskraft och nytta för samhället. I Katalonien tävlar universiteten om forskningen men kan samarbeta akademiskt.

Efter detta följde en presentation av UAB Research Park som är en organisation med syfte att underlätta och öka kunskaps- och tekniköverföringen från både universitetet, CSIC (The State Agency for National Research Council) och IRTA (Researck Institute of Agriculture). De sammanför universitetet, institut och företag, definierar en produkt/tjänst och hjälper sedan till att hitta finansieringsverktyg. Det anser att det är mycket viktigt att hitta företag att jobba ihop med; ”The best way to get the knowledge to society is through collaborative research”.

Ett stort företag som sitter i parken är det tyska företaget Henkel, dem fick vi träffa efter RUAB presentationen. De tycker upplägget att jobba mot universitet är mycket bra, infrastrukturen är god, det finns bra forskare samt stor och bred kompetens. Dessutom är det lätt att attrahera talanger till den katalanska regionen. Ytterliggare en fördel för dem är skattelättnaderna som följer av att samarbeta med universitetet.

Sista mötet på UAB Campus blev med olika entreprenörer från Social Sciences och Humanities.

ACC1Ó

Efter lunchen åkte vi tillbaka till Barcelona för att träffa ACC1Ó som har som uppdrag att bidra till ökad konkurrenskraft bland katalanska företag genom att stödja innovation och internationalisering (så man skulle kunna säga att det motsvarar en fusion av VINNOVA och Business Sweden). ACC1Ó driver vad som skulle kunna motsvara den katalanska versionen av stöd till innovations-kontor, och har ett intressant upplägg som de kallar TECNIO. Det var ett positivt besök och de har redan visat intresse för att få in ansökningar från svenska forskare vid fyrklöveruniversiteten till ACC1Ós utbytesprogram ”TECNIOSpring”.

KIMbcn

Sista dagen träffade vi KIM är en stiftelse som drogs igång av Barcelonas handelskammare tillsammans med ett “technology centre” (ung. som institut) just för att jobba med verifiering och kunskapsöverföring. Deras uppdrag är att förbättra företagens konkurrenskraft och tekniska framsteg genom att erbjuda dem specialiserade tjänster och utföra projekt som rör innovation och överföring av teknik och kunskap.
De finner det viktigt att arbete internationellt, deras anställda kommer från olika länder och har även olika expertis områden. De anser att den internationella marknaden är nyckeln till effektiv kommersialisering. Och hjälper gärna katalanska innovatörer att skapa företag internationellt och vice versa. Deras mål är att skapa företag som har en riktig impact i samhället.