SNITTS erbjuder kompetensutveckling för individer, på olika nivå och i olika roller, i det nationella innovationssystemet. Vårt grundutbildningsprogram är framtaget för dig som är ny i din roll eller vill befästa dina kunskaper. Har du arbetat i systemet i några år ebjuder vi nu ett utbildningspaket inom Licensiering ihop med ASTP samt utbildningar som är nästa steg inom både Intellectual Asset Management och IP-frågor i forskningssamverkan. Nedan finns SNITTS utbildningar under 2019 listade:

Making sense of information: positioning analysis

Nästa steg till grundutbildningen:Intellectual Asset Management

När och var: November 2020, 10:00-17:00, Göteborg

Läs mer här >>

IP in Software

Nästa steg till grundutbildningen: IP-frågor i forskningssamverkan

När och var: Våren 2020, TBC

Läs mer här >>

SNITTS Grundutbildningar

SNITTS erbjuder som enda organisation i Sverige ett komplett grundutbildningsprogram för dig som verkar i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv, institut och offentlig sektor. Syftet med programmet är att vi behöver uppnå en viss kunskapsbas för att kunna mäta oss med resten av världen. Vi ska tala samma språk och ha samma baskunskaper.

Programmet består av tre delar;
 1. Gemensam grundutbildning för aktörer i det akademinära innovationsstödsystemet (I samarbete med SISP och FUHS)
  Oktober 2020
 2. Intellectual Asset Management (5 CE points)
  November 2020
 3. IP-frågor i forskningssamverkan (5 CE points)
  Våren 2021

Läs mer här >>

Licensing in a University context

Utbildningspaketet är framtaget för rådgivare som arbetar med licensiering idag och/eller vill jobba med licensiering i närtiden. Det passar även dig som har jobbat med licensiering i industrin och som vill utforska hur man kan balansera kommersiellt tänk med sin roll i en offentlig miljö.

Utbildningspaketet är framtaget av SNITTS i samarbete med ASTP och andra internationella aktörer.

Utbildningspaketet består av fyra steg:
 1. Context to Licensing in a University Environment
  11-12 juni 2020
 2. ASTPs Technology Licensing (18 CE points)
  November 2020
 3. Masterclass Negotiations
  December 2020
 4. Masterclass Agreement Language
  20-21 februari, Göteborg

Läs mer här >>