SNITTS Grundutbildningsprogram (Nationella professionsutvecklingsprogrammet)

SNITTS erbjuder som enda organisation i Sverige ett komplett grundutbildningsprogram för dig som verkar i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv, institut och offentlig sektor. Syftet med programmet är att vi behöver uppnå en viss kunskapsbas för att kunna mäta oss med resten av världen. Vi ska tala samma språk och ha samma baskunskaper.

Programmet består av tre delar;
  1. Grunderna inom nyttiggörande av kunskap och forskning (5 CE points)
  2. Intellectual Asset Management (5 CE points)
  3. IP-frågor i forskningssamverkan (5 CE points)

Läs mer här >>

Licensing in a University context

Utbildningspaketet är framtaget för rådgivare som arbetar med licensiering idag och/eller vill jobba med licensiering i närtiden. Det passar även dig som har jobbat med licensiering i industrin och som vill utforska hur man kan balansera kommersiellt tänk med sin roll i en offentlig miljö.

Utbildningspaketet är framtaget av SNITTS i samarbete med ASTP och andra internationella aktörer.

Utbildningspaketet består av fyra delar:
  1. Context to Licensing in a University Environment
  2. ASTPs Technology Licensing (18 CE points)
  3. Masterclass Negotiations
  4. Masterclass Agreement Language

Läs mer här >>