Vad gör SNITTS?

SNITTS erbjudande bygger på medlemmarnas önskemål och behov. Temaområden varierar baserat på omvärldsanalys, regeringsbeslut, myndighetsrekommendationer etc.
SNITTS aktiviteter fokuserar på professionsutveckling genom; Omvärldsbevakning, Medvetandegörande och Utbildning. Inom dessa erbjuder SNITTS följande aktiviteter:

Utbildning

SNITTS erbjuder utbildning för individer, på olika nivå och i olika roller, i det nationella innovationssystemet. Vårt grundutbildningsprogram är framtaget för dig som är ny i din roll eller vill befästa dina kunskaper. Har du arbetat i systemet i några år ebjuder vi nu ett utbildningspaket inom Licensiering ihop med ASTP samt utbildningar som är nästa steg inom både Intellectual Asset Management och IP-frågor i forskningssamverkan. Läs mer

Workshops och seminarier

Genom SNITTS workshops och seminarier vill vi sprida information som rör kunskapsutbyte och nytiggörande av forskning. Dessa tas fram i samarbete med medlemmarna och i den omvärldsbevakning som SNITTS gör i sitt dagliga arbete. Läs mer

Årskonferens

”Innovation by Collaboration”, IbyC, är SNITTS årskonferens som hålls med syfte att skapa, utöka och effektivisera korskopplingar mellan organisationer som arbetar med kunskapsutbyte och nyttiggörande av forskning. Läs mer

Intressegrupper inom nätverket

En SIG (Special Interest Group) kan bildas för speciella frågor, specifika branschintressen eller som redan existerade nätverk. Som medlem i SNITTS kan du bilda en ny SIG eller gå med i någon av våra befintliga. Läs mer

Studieresor

Genom SNITTS studieresor och internationella samarbeten erbjuds medlemmarna en breddad utblick för ett mer konkurrenskraftigt Sverige.
Studieresorna arrangeras i samverkan med andra organisationer eller som ren SNITTS aktivitet och kan genomföras som beställningsuppdrag. Läs mer

Certifiering och globalt nätverk

SNITTS är aktiva medlemmar i ASTP-Proton och ATTP (Association of Technology Transfer Professionals). Genom dess samarbete med ATTP kan SNITTS, som enda organisation i Sverige, erbjuda certifiering för att uppnå titeln ”Registered Technology Transfer Professional”. Läs mer