Vad gör SNITTS?

Vårt erbjudande – ​en mötesplats för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte

SNITTS arrangerar varje år möten och kurser runt om i Sverige. Flera kurser är certifierande och stärker på så vis professionen samt kvaliteten inom innovationsstödssystemet.

Vi erbjuder ​en mötesplats för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och ökad samverkan mellan aktörer inom hela innovationsstödssystemet.

SNITTS har ett starkt och omfattande nätverk av internationella partners runt om i världen. Detta öppnar förstås upp möjligheter för våra medlemmar. Vi arrangerar varje år internationella studieresor till olika destinationer på utvalda teman.

Läs mer om våra olika aktiviteter nedan:

Utbildning

SNITTS erbjuder kompetensutveckling för individer, på olika nivå och i olika roller, i det nationella innovationssystemet. Vårt utbildningserbjudande baseras på medlemmarnas önskemål och behov. Målet med aktiviteterna är att utbyta erfarenheter och utvecklas tillsammans med andra parter, där kunskapsöverföring och dess nyttiggörande är av hög klass.

Workshops och seminarier

Genom SNITTS workshops och seminarier vill vi sprida information som rör kunskapsutbyte och nyttiggörande av kunskap och forskning. Dessa tas fram i samarbete med medlemmarna och i den omvärldsbevakning som SNITTS nätverk gör i sitt dagliga arbete.

SNITTS Årskonferens: Innovation by Collaboration

Under två dagar i september varje år ges möjlighet att tillsammans med nationella kollegor och partners fylla på med kunskap, verktyg och inspiration inför hösten. Konferensen riktar sig till dig som verkar i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv och samhälle och programmet innehåller allt från sessioner om konkreta verktyg till omvärldsspaning på de trender vi ser inom området.

Intressegrupper inom nätverket

Special Interest Groups (SIG) är en möjlighet för medlemmar inom SNITTS att kostnadsfritt mötas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring särskilda intressen. Formen och kontinuititeten för träffarna styrs av medlemmarnas behov men utgår från två träffar per år.

Studieresor

Genom SNITTS studieresor och internationella samarbeten erbjuds medlemmarna en breddad utblick för ett mer konkurrenskraftigt Sverige.
Studieresorna arrangeras i samverkan med andra organisationer eller som ren SNITTS aktivitet och kan genomföras som beställningsuppdrag.

Certifiering och globalt nätverk

SNITTS är aktiva medlemmar i ASTP och ett flertal utbildningssamarbeten genomförs årligen.  Vi samarbetar även med andra nationella medlemsorganisationer i Europa genom vår medverkan i NAAC (National Associations Advisory Committee).

Under 2019 inleddes ett samarbete mellan de nordiska ländernas TTO-organisationer. Samarbetet syftar till att öka samspelet mellan våra länder och utnyttja synergier för att gemensamt bidra till en hållbar framtid. Samt att arbeta för att höja det nordiska innovationsarbetets genomslag till högsta nivå och lyfta Norden som innovationsregion.

Genom vår medverkan i det globala certifieringsorganet ATTP (Alliance of Technology Transfer Professionals) kan vi, som enda organisation i Sverige, ge våra medlemmar en möjlighet att certifiera sina kunskaper.  Flera av SNITTS kurser samt vår årskonferens är certifierande och stärker på så vis professionen samt kvaliteten inom innovationsstödssystemet.