Bli certifierad!

Vill du bli erkänd i din yrkesroll och samtidigt bli del av ett globalt nätverk som möjliggör nya spännande möjligheter för din karriär? Vill du få svart på vitt att du är en person som behärskar ditt yrke väl och möjliggör för forskningsframsteg att komma till nytta i samhället? Om svaret är ja bör du ansöka om att bli en Registered Technology Transfer Professional (RTTP) och genom detta satsa på din personliga utveckling inom branschen. 

ATTP, Alliance of Technology Transfer Professionals är ett globalt nätverk som verkar för att främja och bibehålla globala standarder för yrkesverksamma inom nyttiggörande- och kommersialiseringsbranschen. Detta sker genom RTTP-certifieringen, som är en kvalitetssäkring samt erkännande av dina samlade kompetenser inom området på en global nivå. Certifieringen försäkrar arbetsgivare, kollegor och andra intressenter att du har visat prov på de kompetenser som krävs och framgångsrikt bidragit till betydande prestationer inom fältet för knowledge-/technology transfer. Certifieringen handlar om alla olika aspekter inom ’Knowledge Exchange, Knowledge Transfer and Technology Transfer’ och i dagsläget har drygt 400 individer i världen uppnått RTTP status.  Läs gärna våra intervjuer med svenska RTTPs till höger. 

SNITTS – din nationella koppling till Alliance of Technology Transfer Professionals (ATTP)

Sedan 2013 har SNITTS representerat Sverige inom ATTP och är verksamma i både kommittéer och ATTP counsil. Detta samarbete ger yrkesverksamma i Sverige en möjlighet att certifiera sin komptens i ett globalt forum. De SNITTS-aktiviteter som ger CE-poäng är för närvarande vårt grundutbildningsprogram samt vår årskonferens Innovation by Collaboration. 

Certifieringen – hur går det till?

Sedan januari 2018 har certifieringsvägen förändrats en del, de tre olika vägarna man tidigare kunde välja har sammanfogats till en och ”Candidate RTTP” har tillkommit. Detta öppnar upp för att alla, oberoende av erfarenhet, ska kunna påbörja sin RTTP-certifiering.  

Full RTTP-status: För att nå RTTP-status behöver du visa att du har de kompetenser och erfarenheter som krävs för att framgångsrikt arbeta inom professionen. Full RTTP-status kan du ansöka om du har tre års erfarenhet eller mer.  

Det är även av betydande vikt att du kan påvisa din nivå av erfarenhet inom branschen. Därför är branschspecifik kompetensutveckling och dokumenterade bevis av prestation två viktiga delar av utvärderingen.

Candidate RTTP: Candidate RTTP ansöker du om du är junior i fältet och har som målsättning att uppnå full RTTP-status. Detta är ett sätt för dig som rådgivare att i samarbete med din chef planera din kompetensutveckling med tydliga mål. Ett minimum krav är att du arbetat i minst sex månader inom fältet. 

Kostnad: RTTP-certifieringen kostar i dagsläget $ 300, Candidate RTTP kostar $ 50, men dessa dras av när du sedan ansöker om full RTTP-status. 

Krav för att ansöka till RTTP
Krav för att ansöka till Candidate RTTP

KE/KT/TT ERFARENHET

Visa på att du under minst tre år har haft en relevant yrkesroll.  Det land du har arbetat i måste ha koppling till ATTP genom en nationell organisation. 

KE/KT/TT ERFARENHET
Du arbetar i en relevant yrkesroll, i ett land som har koppling till ATTP genom en nationell organisation. 

KE/KT/TT KOMPETENS
Visa på att du har den kompetens som krävs för att effektivt och självständigt kunna arbeta inom fältet. 

Antingen genom: 

 • 60 CE-poäng som du tjänar in genom att delta på någon av medlemsorganisationernas poänggivande aktiviteter (max 15 av dessa får vara poäng du tjänat in via konferenser och webinars) 

Eller genom minst två av följande: 

 • En lista över dina yrkeskvalifikationer eller deltagande vid relevanta kurser som hjälpt dig att uppnå RTTPs listade kärnkompetenser. (Det måste vara möjligt för panelen att bedöma relevans och nivå på de aktiviteter du deltagit vid. Konferenser som ger CE poäng är ej användbart.)
 • En lista över deals eller projekt, av lämplig storlek, kvantitet och kvalitet i förhållande till din erfarenhet 
 • En beskrivning av de ledarroller du har innehaft inom KE/KT/TT inklusive storlek och omfattning av ditt team/initiativ som du har lett

KE/KT/TT KOMPETENS
Du har en plan för och är engagerad i din kompetensutveckling, genom utbildning eller genom att arbete med en mento

KE/KT/TT PRESTATION
Genom en case study på 1000 ord beskriva hur du har tillämpat dina kunskaper och färdigheter för att självständigt driva och slutföra ett KE/TT-projekt. Detta ska godkännas av din chef och din partner/kund. (Läs gärna mer detaljer på ATTPs hemsida)

KE/KT/TT PRESTATION
Du har tagit fram en plan för vart du vill nå i din karriär 

De fem grundläggande kompetenserna som ATTP bedömer vid RTTP ansökan är:

 • Strategy & Business Insight– Strategiskt tänkande; marknadsdrivet och entreprenöriellt tillvägagångssätt; kommersiell förståelse. 
 • Entrepreneurial Leadership - Finansiering; leda förhandlingar; tidig affärsutveckling 
 • Effective engagement - Kommunikation, samarbete och påverkansarbete 
 • Legal and Technical Knowhow – Inneha den centrala juridiska, tekniska och områdesspecifika kunskap som krävs för att effektivt kunna arbeta med kunskapsöverföring 
 • Governance and Project Management - Utveckla initiativ som stödjer KE/TT; Hantera och planera kunskaps- och informationsflöden; Utveckla och planera system och processer för kunskapsutbyte 
Vilka står bakom certifieringen? 

ATTP, Alliance of Technology Transfer Professionals, är en sammanslutning av hittills 14 organisationer spridda över hela världen: 

 • ASTP (The Association of European Science and Technology Transfer Professionals), Europa 
 • AUTM (Association of University Technology Managers), USA 
 • ISTA (International Strategic Technology Alliance), Kina
 • ITMA (Innovation and Technology Managers Association), Malaysia
 • KCA (Knowledge Commercialisation Australasia), Australien 
 • NETVAL (Italian Network for the Valorisation of Research), Italien
 • PraxisAuril, UK 
 • Redtransfer, Spanien
 • SARIMA (Southern African Research and Innovation Management Association), Sydafrika
 • SNITTS (Swedish Network for Innovation and Technology Transfer Support), Sverige 
 • STEM (Society for Technology Management), India 
 • TransferAllianz, Tyskland 
 • UNITT (University Network for Innovation and Technology Transfer), Japan 
 • ÜSİMP (Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu), Turkiet 

Läs mer om ATTP på www.attp.info