Bli certifierad!

SNITTS är aktiva medlemmar i Alliance of Technology Transfer Professionals (ATTP). Genom detta samarbete kan SNITTS aktiviteter ge yrkesverksamma i Sverige möjligheten att få sina yrkeskvalifikationer erkända och registrerade, ”Registered Technology Transfer Professional”.

De SNITTS-aktiviteter som ger CE-poäng är för närvarande vårt grundutbildningsprogram samt vår årskonferens Innovation by Collaboration.

Certifieringen

ATTP verkar genom en certifieringsprocedur, RTTP, för att skapa en enhetligare bild av technology transfer som yrke och öka vårt yrkes status.

“If you want to be recognized by your peers and employer as a technology transfer professional — someone who makes technology transfer happen and delivers benefits from research into the economy – then you should apply for RTTP.” – Kevin Cullen: Former Chairman of the Global Alliance of Technology Transfer Professionals (ATTP)

Genom att exempelvis gå kurser hos en av medlemsorganisationerna och lämna in en case study till ATTP, kan man bli RTTP certifierad. I dagsläget har ca ett hundratal individer uppnått RTTP status. Certifieringen är förenat med en engångsavgift som individen erlägger till ATTP, i dagsläget $ 250.

SNITTS nationella programutbud kan kombineras med internationella erbjudanden (t.ex. ASTPs kurser), för att kunna uppnå titeln: Registered Technology Transfer Professional. Du behöver samla ihop 60 CE-poäng, där varje CE-poäng motsvarar en timmes utbildning.

Det finns tre vägar att gå när du vill ansöka om att bli Registered Technology Transfer Professional (RTTP). De tre vägarna baseras på var i din karriär du befinner dig och hur du uppnått den kunskap och erfarenhet som krävs för att bli en Registered Technology Transfer Professional.

 • Första vägen- för de i början av sin karriär
 • Andra vägen- för de som har mellan 3-5 års erfarenhet från branschen
 • Tredje vägen – för de med lång erfarenhet

Routes_ATTP

Läs mer om de olika vägarna här >>

Deadlines för ansökan om att bli certifierad RTTP

19 oktober 2017
18 januari 2018

Vad är ATTP?

ATTP, Alliance of Technology Transfer Professionals, är en allians av hittills nio organisationer spridda över hela världen:

 • ASTP-Proton (Association for Science and Technology Transfer Professionals-Proton), Europa
 • Association of University Technology Managers (AUTM), USA
 • Knowledge Commercialisation Australasia (KCA), Australien
 • PraxisAuril, UK
 • SARIMA- Southern African Research and Innovation Management Association
 • SNITTS, Sverige
 • Society for Technology Management (STEM), India
 • TechnologieAllianz, Tyskland
 • UNITT – University Network for Innovation and Technology Transfer Japan
 • Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP), Turkiet

Läs mer om ATTP på www.attp.info