När: Oktober 2020, 2 dagar
Var: Göteborg
Utbildningsansvarig:
Lena Holmberg, IMCG, Hanna Wiljebrand, Create och Ana-Maria Popescu, Göteborgs universitet

I samarbete med SISP och FUHS genomförs just nu en pilot för att ta fram en gemensam grundutbildning för alla aktörer inom det nationella akademinära innovationsstödsystemet.

Syftet med satsningen är att tydliggöra yrkesidentiteten för affärsutvecklare, innovationsrådgivare och klusterledare samt att etablera en gemensam grund och delat språk mellan dessa aktörer.

Målet är att tillsammans utveckla en gemensam basutbildning för våra respektive målgrupper. Ambitionen är också att säkerställa ett utbyte mellan anställda inom innovationsstödssystemet för ökad för förståelse och samverkan.

Målsättningen är en återkommande utbildning på årsbasis fr.o.m. 2020 riktad mot medarbetare inom innovationsstödssystemet.

 

Om SNITTS Grundutbildningar

SNITTS erbjuder som enda organisation i Sverige ett komplett grundutbildningsprogram för dig som arbetar i det akademinära innovationssystemet. Syftet med programmet är att vi behöver uppnå en viss kunskapsbas för att kunna mäta oss med resten av världen. Vi ska tala samma språk och ha samma baskunskaper.

Innehållet i programmet är framtaget efter en noggrann genomlysning av målgruppens behov. Målsättning är att du som deltagare ska få en helhetsbild och förståelse för hur branschen fungerar och vilka aktörerna inom knowledge/tech transfer är. Föredragshållarna är ledande experter i Sverige. Utbildningen ger dig konkreta verktyg för att utföra ditt arbete på ett professionellt och effektivt sätt, samt bredda ditt nationella nätverk.

SNITTS utbildningar har blivit godkända och är kvalitetssäkrade enligt det internationella organet ATTP. Samtliga utbildningar i programmet ger dig CE-poäng för att uppnå certifieringen ’Registered Technology Transfer Professionals’ (RTTP). Läs mer här >>

Programmet består av tre delar;
  • Grundutbildning för aktörer i det akademinära innovationssystemet (I samarbete med SISP, FUHS och S3 Piloten)
  • Intellectual Asset Management
  • IP-frågor i forskningssamverkan

De tre utbildningsdelarna kompletterar varandra och ger dig en fullständig grundutbildning inom nyttiggörande av kunskap och forskning.

Praktisk information

Avanmälan

Avanmälan måste ske senast fem arbetsdagar innan kurstillfället annars debiteras 2000 kr.
Utebliven närvaro debiteras med samma belopp.