För dig som är anställd vid innovationskontor, holdingbolag, inkubatorer, science park eller klusterorganisation.

När: 30 november-1 december 2020
(Intro 14 oktober, 10:00-11:00)
Var: Göteborg
Ansvariga föreläsare:
Lena Holmberg – IMCG, Hanna Wiljebrand – Create Business Incubator, Ana-Maria Popescu – Göteborgs universitet

Anmäl dig här >>

Varmt välkommen till en interaktiv grundutbildning där deltagarna får en kickstart till vårt nationella innovationsstödsystem och inte minst en chans att bredda sitt personliga nätverk av innovationsstödsaktörer! Utbildningen är ett samarbete mellan SNITTS, FUHS, SISP och Tillväxtverket och har tagits fram i samverkan med en pilotgrupp bestående av representanter från alla delar i stödsystemet.

Syftet med utbildningen är att tydliggöra yrkesidentiteten för affärsutvecklare, innovationsrådgivare och klusterledare samt att etablera en gemensam grund och delat språk mellan dessa aktörer. Ambitionen är också att säkerställa ett utbyte mellan anställda inom innovationsstödssystemet för ökad förståelse och samverkan.

 Utbildningen ska ge:

  • En kortad startsträcka och snabbare produktivitet för nyanställda
  • En förståelse för det sammanhang och de villkor som råder i det svenska innovationsstödsystemet
  • En tydliggjord roll för den enskilda medarbetaren
  • Ett gemensamt språk för begrepp som berör innovationsstödsystemet
  • Ett breddat nätverk för deltagarna. Som deltagare blir man en del av ett nationellt nätverk bestående av olika aktörer med olika roller.
  • Ökad effektivitet i det svenska innovationsstödssystemet genom ett nytt och fördjupat samarbete mellan medarbetarna i innovationskontor – holdingbolag– inkubatorer – science parks – kluster.

Upplägg

Vi kickstartar utbildningen med ett kort, digitalt intro den 14 oktober. Syftet med introduktionen är att ge deltagarna en inblick i komplexiteten av det system vi arbetar i samt genom förberedande uppgifter, material och inledande samtal en möjlighet att få ut ännu mer av vår grundutbildning.

Utbildningen är uppdelad i 7 block, som vi går igenom tillsammans under utbildningens två dagar. Första dagen inleds klockan 10:00 och avslutas med gemensam middag. Andra dagen inleds 08:00 och avslutas 16:00. Efter utbildningen får deltagarna med sig en hemuppgift som redovisas i gruppen ca 3 månader efter avslutad utbildning.

 Målgrupp

Utbildningen riktar sig primärt till nyanställda medarbetare i innovationskontor, holdingbolag, inkubatorer, science parks och kluster – som alla verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Krav på förkunskap

Utbildningen är nästa steg efter den interna introduktionsutbildningen och ersätter inte denna. Utbildningen är högst interaktiv och för att kunna delta i diskussioner och grupparbeten bör deltagarna ha arbetat minst 6 månader inom innovationsstödsystemet. Som deltagare förväntas du att bidra aktivt med dina frågor och din erfarenhet under utbildningen. Under hemuppgiften förväntas du engagera den egna organisationen och även organisationer i din närhet.

Anmälan

Vi eftersträvar en representation från flera olika aktörer under kursen för att maximera erfarenhetsutbytet mellan deltagarna. På grund av detta har vi valt att ha ett tak på max 4 deltagare från samma arbetsplats/tillfälle. Är ni fler som är intresserade av utbildningen går det bra att anmäla intresse till nästa omgång.

Läget med Corona

Eftersom utbildningen bygger på upplevelsebaserat lärande ser vi en stor vikt av att genomföra den i fysiskt format. Vi har satt en gräns på 30 deltagare och kommer att hålla till i luftiga lokaler.

Skulle läget med smittspridning inte ha blivit bättre kommer kursen att flyttas. Om så blir fallet kommer deltagarna att informeras om detta senast tre veckor innan kursstart.